Forventer økt stimulans til økologisk landbruk

24.03.2014
Norske forbrukere finner for lite norsk økologisk mat i butikkhyllene. Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge forventer at partene i jordbruksoppgjøret vil stå på for å styrke økologisk produksjon. Det haster med å ta de rette grepene, ellers vil import i økende grad erstatte norsk produksjon.

- Oikos – Økologisk Norge oppfordrer til å styrke økologisk produksjon ved å stimulere bønder til å legge om til økologisk drift, uttaler Olav Arnar Bø, nyvalgt styreleder i organisasjonen.


Forhandlingene mellom Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger vil bli avgjørende for videre utvikling i den økologiske sektoren. Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge forventer at partene i jordbruksoppgjøret vil stå på for å styrke økologisk produksjon.

Salget av økologisk mat vokser stadig
Den norske etterspørselen etter økologisk mat øker sterkt for andre år på rad, viser helt nye markedstall fra Statens landbruksforvaltning (SLF). I 2013 vokste dagligvaremarkedet for økologisk mat med hele 16 prosent, og økomat utgjør 1,65 mrd. kroner. Det er i kategoriene økologisk melk, frukt og grønt hvor markedsveksten er sterkest.

Økt øko-etterspørsel må dekkes av norsk produksjon
- Det er stor mangel på spesielt norske, økologiske grønnsaker, potet og frukt, sier Olav Arnar Bø. - Det er vanskelig å få tak i økologiske varer mange steder i landet. Kunder melder til Oikos om dårlig utvalg i mange butikker, særlig utenfor de store byene, sier han. I tillegg til å styrke økt økologisk produksjon, blir det viktig å treffe tiltak som i langt større grad åpner flaskehalsene fra jord til bord, mener Olav Arnar Bø.


- Vi trenger åpning for at bøndene legger om snarest. Det kreves flere år før en gård er omlagt til økologisk produksjon. Norske forbrukere etterspør flere økologiske matvarer. Nå må det offentlige følge opp sine målsettinger for økologisk og sørge for at veksten i etterspørselen dekkes vesentlig gjennom norsk produksjon og foredling, avslutter Bø.

Kontakt

Olav Arnar Bø
Styreleder i Oikos – Økologisk Norge
Mobil 476 57 465
olav.bo@online.no

Foto: Camilla Støre, Økokyr på beite, Støre i Levanger ved Trondheimsfjorden.

Annonsører

Samarbeidspartnere