Framtida er Økologisk

19.10.2015
Et samfunn der økologisk tenkning og praksis er lagt til grunn og bidrar til å løse globale mat-, klima- og andre miljø-utfordringer. Kongressen Økologisk 3.0 vil belyse veien fram dit. Meld deg på i dag!

Økologisk landbruk er i dag en spydspiss for utvikling av mer miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon og -forbruk. Neste trinn er et samfunn der økologiske prinsipper ligger til grunn for alle beslutninger. Veien dit vil bli belyst på kongressen Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling på Røros 11.-13. november. Påmeldingsfristen er i morgen.

Paradigmeskifte
Økologisk 3.0 vil være en møteplass for alle som er interessert i spørsmål omkring økologisk mat, helse, klima, økonomi. Innovativ utvikling vil stå sentralt. Hvordan kan vi oppnå et samfunn der økologisk tenkning vil ligge til grunn i alt det vi gjør?
Står vi foran et paradigmeskifte?

Inspirasjon og erfaringsdeling
Kongressen vil være en nasjonal og nordisk samling der forskning og utvikling innen økologisk mat og landbruk står sentralt. Møt, hør og snakk med ulike samfunnsaktører fra forskning, undervisning, forvaltning, økologiske og konvensjonelle produsenter og fra handel- og servicenæringen. Få inspirasjon og ny kunnskap, og del dine erfaringer.

Suksesshistorier
Vi får høre historien om hvordan matregionen Røros oppstod og suksessen Rørosmat skal feires. Kongressdeltakerne vil videre få høre om flere økologiske storsatsinger fra Sverige, Røros og Geiranger og hvordan vi kan utvikle nasjonale strategier for å ta den økologiske tankegangen og praksisen et steg videre.

Økologisk økonomi
Meieribestyrer Trond V. Lund fra Rørosmeieriet vil fortelle om hvordan de bruker de økologiske prinsippene i bedriftsutviklinga ved Rørosmeieriet.
Professor Ove Jacobsen følger opp med et foredrag om økologisk økonomi, og foredragsholder og forfatter Christian Felber er hentet inn fra Østerrike. Han vil belyse hvordan økonomien kan tjene mennesker i stedet for omvendt.

Andelslandbruk
Oikos – Økologisk Norge bidrar med to foredragsholdere og en egen parallellbolk om andelslandbruk. Her vil du kunne lære om denne innovative modellen for samarbeid mellom forbrukere og bønder. Andelslandbruk svarer på etterspørselen etter økologisk, norskprodusert mat, og skaper muligheter for bønder til både å produsere et mangfold av produkter og få økonomisk forutsigbarhet.

Lokal mat og musikk
Deltakerne får i tillegg påfyll med masse god lokal økologisk mat, lokale og internasjonale foredrag, bedriftsbesøk og musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen.

Praktisk info og program


Påmeldingsfristen er 20. oktober 2015

Påmelding gjør du HER


Hva er Økologisk 3.0?
Økologisk mat og landbruk har gjennomgått flere utviklingstrinn. Nå har begrepet økologisk 3.0 blitt et etablert uttrykk for å beskrive hvilken vei utviklingen går internasjonalt.

Økologisk 3.0: En sosial og integrert innovasjon hvor økologisk tenkning og praksis bidrar til å løse globale utfordringer innen matsikkerhet, klimaendringer og andre miljø- og samfunnsmessige spørsmål.

Økologisk 2.0: Dagens situasjon med en produksjonsutvikling og et marked i vekst. En spydspiss innen matproduksjon for et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Forbrukere med bevissthet om mat og helse.

Økologisk 1.0: Pionerne innen økologisk landbruk utformet et dyrkningssystem basert på biologisk mangfold, vekstskifte og resirkulering av næringsstoffer for å ivareta jordens struktur og fruktbarhet.

Tekst: Marit G. Wright og Elin Rømo Grande
Foto: Økologisk 3.0

Annonsører

Samarbeidspartnere