Framtidas landbruksmodell

25.03.2011
Festsalen på Studentsamfunnet på Ås var fullt til randen på dagens fagseminar om framtidas landbruksmodeller. Seminaret gav et bredt fokus, fra utfordringer knyttet til global matproduksjon til norsk landbrukspolitikk. Hovedlinjene er, som det ble formulert på seminarinvitasjonen, "global challenges - organic approaches", globale utfordringer - økologiske tilnærminger. Dette var et fellesarrangement mellom Oikos - Økologisk Norge, NILF og Bioforsk Økologisk.

Rektor ved UMB, Hans Fredrik Hoen (t.v.), ønsket velkommen og presenterte universitetets faglige arbeid innen økologisk landbruk. Shannon Horst fra Savory Institute presenterte helhetstenking og landbruksekspert dr Hans Herren viste til at matsikkerhtesproblemen ikke kan løses uten at vi tilpasser oss til miljøbetingelsene naturen setter.  Foto: Oikos


 

Internasjonal landbruksekspert dr. Hans Herren viste til at miljøsituasjonen globalt og dagens industrilandbruk ikke vil kunne løse utfordringen med økt matproduksjon som matcher befolkningsveksten. Matproduksjonen må økes samtidig som miljøet ivaretas, mener dr Herren. Han bygget foredraget på IAASTD-rapporten fra 2008 og som nå anvendes i stadig flere internasjonale miljøer. Hovedkonklusjonen fra rapporten er at "Business as usual is no option" som peker på småskala agroøkologisk landbruk som veien framover for framtidas matproduksjon.

 

Budskapet var ikke mindre tydelig da Shannon Horst fra Savory Institute kom på talerstolen. Virkeligheten kan ikke splittes opp i deler, men må ses som en helhet, var hovedbeskjeden fra Horst. Sammen med Savory Institute representerer hun et holistisk tankesett, hvor holistisk beslutningstaking er fundamentalt i arbeidet for å forvalte grasmark. Over halvparten av jordas landoverflate består av grasmark, og i forvaltningen var Horst klar på at beitedyr og land har utviklet seg sammen og beitedyr derfor må integreres.


 

Politisk rådgiver Ane Kisbul (Sp) fra LMD sier at departementet står fast på sine økologiske målsettinger selv om økomarkedet svinger. Foto: Oikos

 

Herren og Horst sine innlegg gav et internasjonalt perspektiv på mat og landbruk, og dagen fortsatte med norske forhold. Økohandelen vil svinge, det må vi regne med, sa Ane Kismul fra LMD. Hun slo fast at regjeringens målsettting for økologisk landbruk står fast, og ikke minst at økologisk landbruk er noe vi skal ha i Norge.

 

Bjørn Gimming fra Norges Bondelag sa at dagens landbrukspraksis ikke  kan fortsette, og pekte på at en må finne en vei mellom miljøhensyn og effektiv produksjon som er annerledes enn det vi har i dag. Konkrete forslag uteble. 

 

Seniorforsker Karen Refsgaard fra NILF presenterte en omfattende studie om klima og økologisk landbruk.  På flere av parametrene kommer økologisk landbruk bedre ut enn konvensjonelt drift.  Dette er den mest omfattende studiet på dette området i Norge.

 

Rådgiver Liv Solemdal fra Bioforsk Økologisk presenterte erfaringer fra flere norske og europeiske prosjekter med økologisk mat i storkjøkken.

 

Fagseminaret satte fokus på et av de viktigste temaene som diskuteres nasjonalt og globalt, nemlig hvordan man skal produsere mat i dag og i framtida.

- Debatten er langt fra over, og vi i Oikos jobber daglig med problemstillinger knyttet til dette, sier styreleder Jakob Bjerkem, som er fornøyd med dagens seminar.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere