Framtidas økologiske mat

23.05.2010
I forbindelse med den nye landbruks- og matmeldinga om framtidas landbruk har statsråd Lars Peder Brekk bedt om klar tale. Det skal han få skriver fagsjef Jon Magne Holten i Oikos – Økologisk Norge i en kronikk i Nationen.

 

 

Landbrukets største utfordringer

Globale klimaendringer, befolkningsøkning og sultproblematikk er landbrukets store utfordringer. Her til lands har vi en dramatisk nedlegging av gårdsbruk og en økende og usolidarisk import av kraftfôr til husdyr. Det konvensjonelle jordbruket forurenser vann- og vassdrag gjennom gjødsling og sprøytemidler, og ensidig dyrking med kunstgjødsel piner ut matjorda. I tillegg kommer økende problemer knyttet til mykotoksiner i det norske konvensjonelle kornet.

 

Behov for ny økologisk modell

Disse problemene viser at det trengs en ny økologisk modell for jordbruket som både produserer tilstrekkelig med mat og som ivaretar miljøet. Tankesettet og praksis innenfor økologisk landbruk har mye å tilby her. Det er en modell som bygger på et levende mangfold i stedet for monokultur og død kjemi. Et framtidig jordbruk basert på et levende mangfold er dynamisk, fleksibelt og robust under vekslende vær og økonomiske vinder. Det tar vare på fruktbarheten i jorda, på vann og vassdrag, kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet. Og det fremmer helsa til matjorda, matplantene, husdyra og til oss mennesker.

 

En ny jordbruksmodell har tre viktige aspekter:

MATPRODUKSJON: Det behov for å øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kan ikke skje på den gammeldagse måten med større innsats av kapital, energi og kjemi som har skadelig effekt for miljøet. I stedet må det skje gjennom ei øko-intensivering av biologiske prosesser og økologiske kretsløp på hver enkelt gård. Dette krever ny forskning, høy kompetanse hos bonden, og flere hender i arbeid i landbruket.

 

SUNN MAT:

Jordbruket skal sikre sunn mat og god ernæring til befolkningen. Dette er dessverre ikke hovedfokus for dagens matproduksjon og næringsmiddelindustri. Et nytt matproduksjonssystem må ha høy matkvalitet som hovedmål i alle ledd, i stedet for kortsiktig gevinst.

 

LEVEBRØD:

 Bonden må sikres en god økonomi, for at jordbruket skal bidra til levende bygdesamfunn og næringsutvikling hos matforedlingsbedriftene. Et moderne mangesysleri må dessuten få sin plass i en landbrukspolitikk som sikrer økonomi på store og på små bruk. Innovative og dyktige økologiske bønder og bedrifter landet over viser at de får det til i praksis - agronomisk og økonomisk.

 

Økologisk jordbruk har lenge vist seg å være mer enn en fin tanke. Klimaendringer med mer ekstremvær krever at landbruket tilpasser seg. Forsøk fra USA og dels erfaringer fra Norge viser at økologisk felt har bedre avling enn konvensjonelle felt under tørke. Stikkordene er mer organisk materiale og ei levende jord i de økologiske feltene, som Oikos-rapporten «Økologisk jordbruk og klima» viser. Ved kraftig regn har felt med økologisk kompost en fin jordstruktur, mens i feltet med kunstgjødsel er jordstrukturen svært forringet.

 

Integrering av husdyr- og planteproduksjon

Oikos støtter et levende distriktsjordbruk. Den rådende kanaliseringspolitikken i norsk jordbruk er det derimot på høy tid å revurdere, for det er ikke miljømessig bærekraftig med et så sterkt geografisk skille mellom plante- og husdyrproduksjon som i dag. Ei rekanalisering og integrering av husdyr- og planteproduksjonen foreslår Oikos kan starte innenfor det økologiske landbruket. Distriktsjordbruket må sikres gjennom andre virkemidler enn dagens som ikke har fungert.

 

Dagens praksis kan ikke fortsette

Det er flere enn økologer her på berget som peker på behovet for en ny og bærekraftig jordbruksmodell. Den store internasjonale landbruksrapporten (IAASTD) fra 2008 understreket at «Business as usual is no option» - «Å fortsette med et ensidig fokus på avlingsnivå vil undergrave vår jordkapital og føre til at vi sitter igjen med en stadig mer ødelagt og økonomisk delt planet». Rapporten peker på at løsningen ligger i småskala jordbruk og agroøkologiske metoder.

 

Oikos håper at statsråd Brekk erkjenner behovet for å stake ut en helt ny kurs i norsk landbruks- og matpolitikk som er basert på et økologisk tankesett. Da vil han kunne stå i historien som en visjonær landbrukspolitiker. Økologisk landbruk kan tilby nye løsningsstrategier og en alternativ jordbruksmodell for framtida.

 

Jon Magne Holten
Fagsjef landbruk
Oikos - Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere