Framtiden ble sådd på Ommang i Løten

15.05.2013
Såkorn av en gammel, nordisk, navnløs landsort av nakenbygg fant veien ned i jorda sist søndag, 12. mai. 25 aksjonister hadde møtt fram under mottoet ”Så framtiden!” !” Slik slo de ring om det naturlige plantemangfoldet som danner grunnlaget for verdens matsikkerhet og markerte motstand mot GMO.

- Genmodifiserte organismer har ikke noe å gjøre i landbruket vårt så lenge det er selv den aller minste usikkerhet forbundet med dem! sa Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge i en appell på gården Ommang Søndre i Løten, før aksjonistene gikk i gang med å så – som en symbolaksjon.

Arrangementet var det norske startskuddet for vårens aksjoner for plantemangfold uten GMO.

Forbudt å gi frø

- Plantemangfoldet er livsgrunnlaget vårt på jorda, grunnlaget for matsikkerheten, fortalte Andersen, som har forsket på temaet i en årrekke.

Industrialiseringen av jordbruket - og lover som hindrer bøndene i å ta vare på og utvikle sine egne frø - har ført til at mye er gått tapt. I 2004 kom EU med regler som forbød folk å oppbevare, bytte og selv gi bort frø. Stor motstand, både i EU og i Norge, gjorde at vi fikk en oppmykning i 2010.

utdeling av såkorn - folk, korn , såfrøaksjon 12. mai 2013

Omkamp i EU

Andersen kunne fortelle at det nå er omkamp i EU, og at steile krefter står mot hverandre. - Den 6. mai godkjente EU-kommisjonen et nytt regelverk som nå skal legges fram for EU-parlamentet. Det nye regelverket har positive trekk, men vil fortsatt bety store hindringer for bønder som vil ta vare på mangfoldet.

- Vi trenger frihet for plantemangfoldet! sa Regine Andersen. - Bønder som vil ta vare på og videreutvikle det for ettertiden, trenger all den støtte de kan få!

Makt over maten

- GMO gir frøindustrien makt over matproduksjonen og gjør bøndene avhengige av de multinasjonale såvarefirmaene, sa Regine Andersen. - GMO er en fare for sjølråderetten i landbruket og bønders rettigheter til såvare, framhevet hun.

- Mange GMOer er utviklet for å tåle spesielle kjemisk-syntetiske sprøytemidler, slik som glyfosat, fortsatte Andersen. - Etterhvert blir ugresset resistent, og enda sterkere sprøytemidler må settes inn. Da er man på ville veier!

Skatter

- De frøene vi skal så her i dag, er en liten skatt, hvert og ett, fortsatte Andersen. - Hvert eneste frø bærer i seg historien om nettopp denne plantens evolusjon gjennom de siste 10.000 årene.

Hun inviterte aksjonistene til å så frøene i ærbødighet overfor bøndene, i ydmykhet overfor naturen og livskreftene, og i omsorg for de kommende generasjonene som skal livnære seg her på kloden.

Nordens ris

Bonde Bente Pünter gledet seg over oppslutningen aksjonen har fått. - Mens dette opprinnelig var et biodynamisk og økologisk initiativ, er det i år for første gang med en konvensjonelt drevet gård i Norge, sa Pünter da hun ønsket velkommen til gårds. - Det er fint å se hvordan engasjementet for plantemangfoldet sprer seg.

Kornet som ble sådd, en nordisk landsort av nakenbygg, kom fra Johan Swärd, Aschim gård på Hadeland. Nakenbygg kalles også for nordens ris, fordi den kan tilbredes og serveres på samme måte som ris.

Såkorn av gammel landsort nakenbygg hos Bente og Gertjan på Ommang Søndre Nakenbygg, "Nordens ris", kan tilberedes som ris. Foto: Christian Messenbrink

GMO-fritt Norge

I appellen pekte Andersen på usikkerheten knyttet til GMO og studier som viser til utilsiktede virkninger som kan ha konsekvenser for både miljø og folkehelse. Det finnes svært lite uavhengig forskning om virkninger av GMO. Det meste er finansiert av industrien selv.

Direktoratet for Naturforvaltning har anbefalt godkjenning av flere GMOer her til lands, og Miljøverndepartementet nøler stadig.

- Vi som står bak nettverk for GMO-fri mat kan ikke forstå at det skal være noe som helst grunnlag for å nøle om dette, sa Andersen. - Så lenge det er den minste usikkerhet knyttet til GMO, sier vi et klart og rungende nei til GMO! La det gro, uten GMO!

Internasjonal bevegelse

‘Så framtiden!’ er en årlig internasjonal aksjon som startet i Sveits og har spredd seg til 14 land og 170 gårder i Europa og Nord-Amerika. På lang rekke går aksjonistene ut på jordet og sår gamle eller sjeldne sorter for å ta vare på plantemangfoldet og markere motstand mot GMO. I fjor var det 200 arrangementer, og aksjonen får stadig mer medieoppmerksomhet. Det var gårdbrukerne Bente Pünter og Gertjan de Snaijer som i 2010 tok initiativet til å starte opp i Norge, og i år er fire gårder med på aksjonen.

Bred allianse i Norge

Bak årets fire aksjoner i Norge står Nettverk for GMO-fri mat og fôr som arrangør. Nettverket består av Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Oikos - Økologisk Norge, Debio, Biologisk-dynamisk forening, samt en rekke miljø- og utviklingsorganisasjoner og Coop Norge Handel. Utviklingsfondet og Norges Bygdekvinnelag har vært pådrivere i arbeidet.

Les hele appellen her.

Annonsører

Samarbeidspartnere