Frankrike får nedbrytbare handleposer

18.12.2009
Rammeavtalen i Frankrike tar sikte på å erstatte alle landets handleposer av plast med biologisk nedbrytbare utgaver og å etablere et separat innsamlings- og gjenvinningssystem for dem, rapporterer PackNews.

– Dette danner grunnlaget for miljøkrav som både bransjen og myndigheter bør stille til slike produkter, sier Reidar Andestad i Oikos.

 

 

Forbundet av europeiske bioplastprodusenter betrakter dette initiativet som "et betydelig bidrag til et sunt avfallsbehandlingssystem".

 

- Bruken av sertifisert, komposterbar plastavfall er helt i tråd med våre intensjoner, sier Hasso von Pogrell, toppsjefen i EB. - Den franske avtalen kan derfor ses på som et forbilde for andre europeiske land.

 

Rammeavtalen ble nylig signert av det franske miljøverndepartementet og en rekke organisasjoner. Den er knyttet til en landbrukslov av 5. januar 2006, som sikter på å fremme produksjonen av komposterbare produkter.

 

Les hele saken hos PackNews

 

Merknader til denne saken sendes reidar@oikos.no

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere