Fransk lovforbud mot kasting av mat

03.06.2015
Ny lov forbyr de store franske matvarekjedene å kaste spiselige, men usolgte matvarer. - Vi forventer at matbransjen og myndighetene snart kommer med effektive tiltak også her i landet, sier markedsrådgiver Cathrine Andersen i Oikos - Økologisk Norge.

Franske supermarkeder får fra nå av ikke lov til å kaste mat som fortsatt er spiselig, men som de ikke har fått solgt. De må også sørge for at kassert mat går til dyrefôr.

Må gi til veldedighet
Den nye loven ble enstemmig vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen nylig, skriver Handelsbladet på bakgrunn av en NTB-melding. Alle de store matvarekjedene i Frankrike må heretter inngå kontrakter med veldedige organisasjoner som skal formidle de usolgte matvarene til dem som trenger det.

Kaster for milliarder
Hver franskmann kaster mellom 20 og 30 kilo mat i året, og til sammen blir dette mat for nærmere 170 milliarder kroner. Den franske regjeringen har tatt mål av seg til å halvere mengden mat som kastes innen 2025.
Hver norske forbruker kastet i 2014 dobbelt så mye mat som hver franske. I gjennomsnitt kastet vi nordmenn hele 46,3 kilo matvarer hver i fjor. Til sammen utgjør dette 231.000 tonn mat til en verdi av rundt 12 milliarder kroner.

Hele verdikjeden
Mat blir kastet i hele verdikjeden, fra produsent til forbruker. – Matkasting er både dårlig ressursbruk og skaper miljøproblem, sier markedsrådgiver Cathrine Andersen i Oikos - Økologisk Norge.
– Med god plassering og tydelig skilting i butikk, kan butikkene i mye større grad legge til rette for salg av mat som er i ferd med å gå ut på dato, påpeker hun. – Kampanjer i butikk vil også være en god måte å bevisstgjøre forbrukerne på.

Vil finne årsakene
I mai i år ble det inngått en intensjonsavtale mellom aktører i matbransjen, som skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til matsvinn og fremme en bedre utnyttelse av maten. Viktige elementer i avtalen er å identifisere årsaker til matsvinn, samt utvikle og utveksle gode tiltak.
– Intensjonsavtalen er et viktig skritt i riktig retning for å reduserer matsvinn, sier Andersen. – Vi forventer at partene i avtalen snarlig kommer frem til tiltak som raskt kan iverksettes. Vi burde i grunnen ikke være noe dårligere enn franskmennene, mener markedsrådgiveren i Oikos - Økologisk Norge.Matsentralen i Oslo, som startet opp i 2013, driver med innsamling av mat og andre dagligvarer fra produsenter, dagligvarekjeder og butikker. De innsamlede matvarene blir fordelt til ideelle tiltak som driver hjelpearbeid for vanskeligstilte. I 2014 fordelte Matsentralen over 600 tonn mat, tilsvarende 3500 måltider pr dag.

Intensjonsavtalen som skal motvirke matkasting ble inngått 7. mai i år i Matsentralens lokaler. Avtalen ble undertegnet av klima- og miljøminister Tine Sundtoft, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbruksminister Solveig Horne.
Fra matbransjen undertegnet NHO (NHO Mat og Drikke, NHO reiseliv) og Virke, dagligvarebransjen (Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening) og fra primærnæringen undertegnet Norges bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening.

Bak Matsentralen står de tre veldedige organisasjonene Blå Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon.

Les mer om Matsentralens virksomhet HER

Kilder:
Handelsbladet
Matsentralen

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere