Fransk presidentkandidat Eva Joly: Vi er i en sosial, økonomisk og økologisk krise

12.07.2011
Dette var blant konklusjonene i Eva Jolys innlegg på The North/South Coalition Conference i Tomsø for et års siden, nå er hun i Frankrike valgt til De Grønnes presidentkandidat. – Meget viktig og spennende at hennes arbeid mot korrupsjon, for miljø og økologi vinner oppslutning, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

Ikke bare sitter norsk - franske Eva Joly i EU-paralmentet, nå er hun blitt presidentkandidat for De Grønne i Frankrike.  -Dermed får hun en enda tyngre røst i EUropa mot korrupsjon og for miljø og økologi, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Foto Aschehoug

 

Hvoran makt virker

Joly understreker betydningen av at det forskes på makt og maktrelasjoner. Og forskningen må se på hvordan makten virker, ikke bare slå fast at den er der. Slik holder det ikke å klage over at Coca-Cola gjennom korrupsjon har ekspandert i Mexico. Man må inn og undersøke hvordan dette skjer i praksis og hva dette innebærer.
Problemene er likevel langt fra bare å finne i vestlige land. I land etter land i sør er det et problem at styresettet er mer eller mindre oligarkisk. Noen få personer har all makt og kontrollerer nesten alle ressursene. Dette begrenser mulighetene det internasjonale samfunnet har til å skape endringer.
Multinasjonale selskaper
Når dette er sagt, er det liten tvil om at multinasjonale selskaper er en av de største utfordringene og premissleverandørene i dagens finansielle system:
-- Multinasjonale selskaper betaler ikke skatt og rammes dermed ikke av skattelovgivningen. Om et selskap, drevet fra Frankrike, har utstrakt virksomhet i for eksempel Gabon, betaler det skatt verken i Frankrike eller i Gabon. Dette er en måte å tappe det fattige landet for ressurser. Å gjøre noe med dette enorme problemet er ti ganger viktigere enn utviklingshjelp.

 

Eva Joly har brukt mye td siste året på å bygge opp kompetanse på miljøspørsmål, forteller NRK.  Foto:  Wikipedia.

 

I EU parlamentet og mot korrupsjon

Eva Joly er medlem av EU-parlamentet og leder av Utviklingskomiteen der, og er meget opptatt av slike saker. Hun forteller til tilhørerne på UiT om konkrete saker i land som Zambia og Mali, der kampen mot korrupsjon til dels er kampen mot makthaverne i disse landene. I tillegg, og minst like ille, er flere av ordningene og institusjonene i EU, som flere av utviklingsfondene, en del av et korrupt system og ikke egnet til å kjempe mot systemet. Således får multinasjonale selskaper, under dekke av å drive utviklingsarbeid, sjansen til å kjøpe eksportvarer til en pris langt under markedsprisen, for så å ta høyere pris og selv ta hele overskuddet.
-- Dette er temaer og saker som i langt større grad burde vært omtalt, sier Joly.

 

Skaper vekst velstand?

Et vanlig utsagn og en vanlig tenkemåte i dagens politiske og økonomiske landskap er at vekst vil føre til velstand, sier Joly. Dette er en misforståelse som først og fremst blir kritisert fra miljøbevegelsen, men som burde kritiseres ytterligere.
-- Vi er beboere på denne jorda, og er avhengige av den. Om vi ikke starter å leve ut fra dette prinsippet, blant annet gjennom å løse konflikten og kløften mellom nord og sør, er det snart for seint, avsluttet Joly i sitt innlegg.

 

Her finner du saken om Joly som presidentkanidat hos NRK

Mye av informasjonen over har vi hentet fra Universitetet i Tromsø sin hjemmeside.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere