Fremdeles nei-takk til GMO

05.02.2013
Landbruket ønsker ikke å dyrke dagens genmodifiserte planter til mat eller fôr, eller importere GMO til husdyrfôr.

I en video fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdeungdomslag og Norsk Landbruksamvirke får vi møte Bonden David Runyon, som dyrker mais og soya i Indiana i USA. Avstanden mellom landbruket der GMO er hovedregelen og vårt eget landbruk vises i møtet mellom Runyon og Løten-bonde Amund Spangen.

Spangen fikk flere aha-opplevelser da han deltok i innspillingen av en film om genmodifisert mat. Les hele intervjuet med Spangen her.

- Det vi trenger er mer kompleks agro-økologisk og økologisk landbruk. Et helt sett med teknikker for å kontrollere ugress og insekter, der de tenker på egenhånd hva som er best for deres drift, sier Bill Freese, fra Center for Food Safety i Washington DC, i videoen.

- GMO er en metode som skal passe for alle, alle skal gjøre det samme. Og det kommer til å gå galt, forsetter Freese.

Sammen mot GMO

I en aviskronikk blir det vist til at landbruket i over 16 år har hatt en felles restriktiv og avventende holdning til bruk av GMO i matproduksjonen. Landbruket deler den restriktive holdningen til GMO med 18 andre organisasjoner - fra miljø- og solidaritetsorganisasjoner til forbrukersammenslutninger - som til sammen utgjør Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

- Nye genmodifiseringer må vurderes løpende og det må foreligge tilstrekkelig, uavhengig og troverdig kunnskap om både risikomomenter, konsekvenser og muligheter. Risiko for uønsket spredning av GMO og utvikling av sprøytemiddelresistens, er sammen med hensyn til samfunnsnytte og miljømessig bærekraft viktige momenter som ligger til grunn for landbrukets holdning, heter det i innlegget som er undertegnet av Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, Merete Furuberget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Sveinung Svebestad i Nortura og Erik Krogrud i Norges Bygdeungdomslag.

(Norges Bondelag)

Annonsører

Samarbeidspartnere