Frihandel eller demokrati?

19.11.2013
- De amerikanske agrarkonsernene ser en frihandelsavtale som sin store sjanse til uinnskrenket eksport til EU - de vil ha bort «handelshindringer» som for eksempel merking av mat som er genmodifisert. Motstanden øker blant organisasjoner som ivaretar miljø, forbrukere og bondelandbruk, skriver kommentator Kari Gåsvatn i Nationen.

Anti-GMO-protest i EU-parlamentet. Foto: Wikimedia commons

Folkevalgte får i beste fall si sin mening når avtalen er ferdig forhandlet, skriver Kari Gåsvatn. Presset fra næringsinteresser er så stort, at selv avsløringen av USAs avlytting av Angela Merkels telefon, ikke medførte stopp i forhandlingene.

"Er EU i ferd med å snikavvikle demokratiet og snikinnføre genteknisk endret mat? I Europa kommer det stadig flere kritiske innvendinger mot en frihandelsavtale mellom EU og USA.

Kritikken skyldes ikke bare amerikanernes maniske avlytting av europeiske statsledere og folk flest. Det var riktignok overvåkningsskandalen som fikk EU-parlamentets president Martin Schulz til å be om utsettelse av forhandlingene som har pågått i Brussel den siste uken. Han snakket for døve ører. Presset fra sterke næringsinteresser om fortsette forhandlingene var for stort.

Men det er også økende tvil om en avtale vil bety mer vekst og flere arbeidsplasser. Den ene prognosen slår den andre i hel. Økonomi er som kjent en flytende vitenskap. Noen lover en gratis konjunkturpakke og 400.000 nye arbeidsplasser. Andre reduserer forventningene til 0,05 prosent årlig vekst. Et tall som knapt er statistisk synlig.

Samtidig øker motstanden fra organisasjoner som ivaretar miljø, forbrukere og bondelandbruk. Talsmann for De Grønne i EU-parlamentet, Martin Häusling, advarer om at økonomiske interesser og amerikanske konserner har forkjørsrett foran borgernes rettigheter.

Kritikere på begge sider av Atlanteren påpeker at forhandlingene pågår i hemmelighet, uten demokratisk mandat, og at det i virkeligheten er konsernene og ikke folkevalgte som forhandler. Handelskommissær Karel de Gucht er en overbevist frihandelstilhenger som ikke rådfører seg med folket. Det er uklart om han også forhandler på vegne av Norge som EØS-medlem.

Offentligheten får ikke løpende innsyn i det som skjer. Det får derimot amerikanske konserner. Süddeutsche Zeitung lister opp en rekke «svingdørbyråkrater» som beveger seg mellom forhandlingsdelegasjon, konserner og konsernenes interesseorganisasjoner. USA stiller med et ugjennomsiktig system av rådgivere som har direkte innsyn i forhandlingsdokumenter og kan komme med innspill. Folkevalgte får i beste fall si sin mening når avtalen er ferdig forhandlet.

Særlig agrarkonsernene ser en frihandelsavtale som sin store sjanse til uinnskrenket eksport til EU. Her spiller toll en mindre rolle. Det er andre typer «handelshindringer» de vil ha bort. Som for eksempel merking av mat som er genteknisk endret og andre standarder knyttet til beskyttelse av forbrukerne.

Monsanto har i det siste gang på gang kunngjort at konsernet trekker seg tilbake fra Europa på grunn av folkelig motstand mot genteknikk. Det kan konsernet gjøre i visshet om at en annen inngangsdør er i ferd med å åpnes via en ny handelsavtale. Møysommelig arbeid gjennom mange år med å unngå GMO på europeiske bord og åkre kan bli radert bort med et pennestrøk"...

Les hele kommentaren i Nationen

Annonsører

Samarbeidspartnere