Fristen nærmer seg: Oikos søker daglig leder

06.02.2017
Søknadsfrist er 12. februar. Er du aktuell for stillingen, eller kjenner du noen som er det? Hjelp oss gjerne å spre budskapet!

Etter fire års innsats for Oikos – Økologisk Norge, går daglig leder Regine Andersen tilbake til stillingen som seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt til sommeren. Vi søker derfor etter en ny daglig leder.

Dette er Oikos – Økologisk Norge
Oikos – Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for alle med interesse for økologisk mat, landbruk og -hagebruk, miljø, helse og dyrevelferd. Vi arbeider politisk og praktisk for å styrke økologisk produksjon langs hele verdikjeden fra jord til bord. Oikos gir ut magasinet Ren Mat og sprer økologisk matglede gjennom ulike prosjekter og aktiviteter. Oikos består av over 5000 medlemmer, samt aktive lokal- fylkes-, regionlag og faggrupper. Sekretariatet har per i dag 15 dyktige medarbeidere og holder til i trivelige lokaler på Skøyen i Oslo.

Daglig leders oppgaver
Som daglig leder vil du lede organisasjonens arbeid for å styrke økologisk produksjon og forbruk, i tråd med landsmøtets føringer. Du vil ha ansvar for videreutvikling av Oikos – Økologisk Norge som en slagkraftig demokratisk medlemsorganisasjon med aktive lag over hele landet. Du vil være organisasjonens ansikt utad mot offentligheten, arbeide for å få gjennomslag for våre saker overfor politikere og myndigheter og samarbeide med våre alliansepartnere i landbruket og miljøbevegelsen om felles saker. Landsstyret for Oikos – Økologisk Norge vil være din arbeidsgiver. Som daglig leder vil du ha personalansvar for alle medarbeidere og ansvaret for å lede arbeidet ved sekretariatet. En viktig del av arbeidet blir å sikre fortsatt finansiering og å bidra til økte inntekter. Ledelse av arbeidet med prosjektutvikling og fund-raising er sentrale oppgaver. Tiltredelse: 2. mai eller etter avtale.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdanning
 • erfaring med ledelse, inkludert personalledelse, og økonomistyring
 • god organisasjonsforståelse og erfaring med organisasjonsutvikling
 • evne til å tenke strategisk, lede prosesser, være lagspiller og alliansebygger
 • gode kunnskaper om matproduksjon generelt og økologisk mat og landbruk spesielt, samt landbrukspolitikk, markedsforhold
 • god politisk teft og erfaring med politisk påvirkning
 • gode kommunikasjonsmessige egenskaper, inkludert god språklig framstillingsevne muntlig og skriftlig
 • engasjement for å fronte organisasjonen utad

Oikos tilbyr:

 • Fast stilling
 • Meningsfylt arbeid med mulighet til å bidra til en økologisk utvikling
 • Et engasjert og inspirerende arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor
 • Arbeidssted på Skøyen i trivelige omgivelser
 • Lønn: Innplassering i fast lønnsstige etter kvalifikasjoner og ansiennitet.

Søknadsfrist
Søknad inkludert CV sendes til daglig leder Regine Andersen på regine@oikos.no så snart som mulig og senest 12. februar 2017. Merk mailen ‘Søknad – daglig leder’.

Mer informasjon
Ytterligere informasjon om stillingen får du fra styreleder Jostein Trøite på jtroite@online.no, tlf. 971 26 324 eller daglig leder Regine Andersen på regine@oikos.no, tlf. 951 18 037.

Last ned her: Stillingsutlysningen som pdf

Se også nettsak om personalendringer i Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere