Frø for framtida

07.11.2017
Vi må bruke og utvikle våre grønnsakssorter for å kunne dyrke økologisk mat også under framtidens klima. Andelslandbruk kan bidra til å finne frem til lokalt tilpassete sorter.

Matplanter må være motstandsdyktige mot sykdommer, skadedyr, tørke og store mengder nedbør. Dette blir stadig viktigere. Samtidig er tilbudet av plantesorter som passer til økologisk dyrking, svært begrenset i dag.

Sortene som forsvant
Mange gamle grønnsakssorter som var brukt i Norge tidligere har forsvunnet i løpet av de siste tiårene. Hvor står arbeidet med sortsutvikling i Norge i dag? Hva kan vi lære av arbeidet som gjøres i Sverige og Østerrike? Hvilken rolle kan andelslandbrukene spille i å ta i bruk og videreutvikle våre grønnsakssorter?
Dette ble satt på agendaen under seminaret «Framtidas frø» på Litteraturhuset i Oslo i slutten av oktober.

Andelslandbruk kan prøvedyrke
Foredragsholder og andelsbonde Håkon Mella fra Dysterjordet andelsgård mener at norske andelsgårder kan spille en viktig rolle i å bruke og videreutvikle et større mangfold av grønnsakssorter. Blant de nesten 10 000 menneskene som er med i andelslandbruk er det et stort potensial til å spre frø og kunnskap.Andelsbonden og andelshaverne avgjør sammen hva som skal dyrkes. Dette gir frihet til å dyrke et større mangfold og kan dermed være en god kanal for å vise fram, utdanne og skape engasjement for mangfold i åkeren. En liten del av arealet kan også brukes til å eksperimentere med sorter som ikke er i vanlig bruk. En annen modell for slikt arbeid er et andelsbruk som spesialiserer seg på frøproduksjon på sorter og arter som ikke er i salg. Mella nevnte at land som Japan har klimasoner som minner mye om norske, og trakk fram asiatiske bladgrønnsaker som planter med stort potensiale for å kunne dyrkes under norske klimaforhold.

Bruksgenbank
Johan Swärd fra firmaet Økologisk Spesialkorn holdt innlegg om hvordan de har arbeidet med å bevare og bruke gamle kornsorter og -arter. Swärd har opprettet en bruksgenbank i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning, med støtte fra Norsk Genressursenter. Genbanken forsyner bønder med såkorn av sorter som ikke lenger er tilgjenglig i vanlig handel.
Jasper Kroon fra firmaet Solhatt, påpekte at nesten alt av frø som selges i dag kommer fra utlandet, både porsjonspakker og i åkeren. Det er noe vedlikeholdsarbeid som gjøres, men ingen sortsutvikling. Idag finnes et nettverk av frøavlere som vedlikeholder 25 sorter på åtte gårder, deriblant Solhatt som har fått registrert flere tradisjons- eller bevaringssorter.

Kan leke med plantene
– Ikke-kommersielle dyrkere har mulighet til å leke seg med plantene mente Stephen Barstow. – Vi kan prøve og feile, og av og til finne ut noe nytt og moro. Barstow representerer foreningen Kvann (Kunnskap og Vern av Nyttevekster i Norge). Han fortalte om sin turné hos Arche Noah i Østerrike, en organisasjon som har imponerende 15000 medlemmer, og driver en stor besøkshage med frøutsalg. Tørrere sesonger har ført til at de er spesielt interesserte i sorter som tåler tørke, gjerne flerårige planter.
I Sverige har foreningen Sesam arbeidet med bevaring og videreutvikling i 35 år, gjennom medlemmer og organisert frøutvikling. Pernilla Almgren og Hildegard Nufer fra Sesam fortalte hvordan hobbydyrkere dyrker frø, mens ”åldermenn” tar seg av kvalitetssikring og organisering av dyrkningen. Sesam driver flere frøbibliotek i Sverige, organiserer frødyrkertreff, samarbeider med skolehager og ulike instanser både nasjonalt (som Nordiska Genbanken og Programmet for Odlad Mangfald) og internasjonalt, og gir ut bladet Sesamnytt,. Foreningen arrangerer kurs i frødyrkning, frø-pop-ups med bytte og salg av frø, og smakstester. Her er det mange gode ideer å hente for det videre arbeidet i Norge.

________________________________________________________________________________________________________________________

Seminaret ble arrangert av Nettverk for Plantemangfold som består av Oikos – Økologisk Norge, Biologisk-Dynamisk Forening, Solhatt Økologisk Hagebruk, Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK), KVANN / Norwegian Seed Savers, Århus Andelsgård, Økologisk Spesialkorn og Sogn Jord- og Hagebruksskole (SJH). Seminaret ble støttet av Landbruksdirektoratet.

I sammenheng med seminaret ble det holdt visning av filmen Seed: The untold story, som tar for seg kampen for å bevare tilgang til egne såfrø. Filmen kan kritiseres for å «ta side» i saken og ikke slippe til kritiske røster, men er likevel et godt utgangspunkt for videre diskusjon av tema. Filmen kan strømmes her.

Presentasjoner kan lastes ned her og referat fra seminaret kan lastes ned her.

Annonsører

Samarbeidspartnere