Frykter at hestene kan ta økokornet

12.02.2010
-Jeg frykter at hesteeiere framover vil kjøpe opp økokornet, sier rogalandsbonden Geirmund Øglend i Oikos sitt hovedstyre. Bakgrunnen er de store giftproblemer med mykotoksiner i vesentlig del av norsk havreproduksjon de siste årene. Hesteeiere er bevisste på at dyra skal ha kvalitetsfor. For å sikre hestene sine giftfritt fôr tror han at mange nå vil vurdere å kjøpe økologisk havre, siden en her ikke har de giftproblemene som konvensjonell produksjon sliter med.

Hesteiere er opptatt av fôrkvalitet og med dagens soppgiftproblemer i konvensjonelt korn tror rogalandsbonden Geirmund Øglend at mange satse på økologisk havre fremover.

Går økohavren til hestene blir det mangel for andre

Får vi en slik utvikling vil det bli enda større knapphet på økologisk korn til kraftfor for melke- og kjøttproduksjon.  Prisen vil også kunne gå i været, sier Geirmund Øglend.  Det er hyggelig hvis det kan bli interesse for slik handel, men den kan altså gi uheldige konsekvenser for økologis melke og kjøttproduksjonen som alt betaler mye for økologisk kraftfôr. Det som vil kunna være positivt er om det blir bedre økonomi i økokornproduksjonen.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere