Fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet: 15 % økologisk mat ved offentlige innkjøp

20.03.2012
Møre og Romsdal AP har i helgen hatt årsmøte og drøfte innspill til partiets program for neste stortingsperiode.

 

 

"Kom jentene mine", heter praktboken om økologisk landbruk i Velledalen i Sykkylen i Møre og Romsdal. Bildet er fra presentasjon av boken.

 

 

Enstemming for økologisk mat ved offentlige innkjøp

 

Følgende vedtak ble fattet enstemmig lørdag 17.3.2012:

«Møre og Romsdal Arbeiderparti støtter intensjonen i forslaget og oversender det til programkomiteen for Stortingsvalget 2013-2017». Forslaget var fremmet av Arbeiderpartiet på Tingvoll.

 

 

 

Forslaget har følgende tittel: Forslag om mål for offentlig forbruk av økologisk mat i Arbeiderpartiets nye program 2014-2018.

 

 

 

Selve forslaget lyder slik:

Ordlyden i neste partiprogram under omtalen av økologisk landbruk bør være:

Økologisk landbruk tar vare på miljøet og bidrar til redusert bruk av sprøytemidler.

AP støtter målet om 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2020. Stat og kommuner må gå foran og sette seg mål om minst 15 % økologisk mat.

 

 

 

 

Det offentlige kan stille krav om økologisk mat ved innkjøp

 

Direktoratet som jobber med offentlige innkjøp, Difi, har avklart at det er juridisk hjemmel for å kunne stille krav om at en andel økologisk mat, som en del av miljøkravene ved matinnkjøp til det offentlig. Dette gjør det lettere å få gjennomført slike innkjøp framover og gjør det lettere for partiene å programformulere at dette bør skje, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Han er glad for vedtaket i Møre og Romsdal AP og håper dette nå blir Arbeiderpartiets politikk på området.

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere