Går sammen for salg av rå melk

17.06.2015
Nok en gang er melkesalg direkte fra gården blitt en kamparena. I dag sender en rekke landbruks- og forbrukerorganisasjoner et felles brev til myndighetene i håp om å finne en god løsning.

Onsdag i forrige uke stilte Vestfold-politiet med sju mann på en storaksjon med ransaking hos økobonde Gustaaf Koot på Skaarbu gård i Holmestrand.

Politiaksjon vakte harme

Politiet ransaket gården for å stoppe direkte salg av melk, etter anmeldelse fra Mattilsynet.

Saken vakte oppsikt og stor harme. Oikos-magasinet Ren Mat som la saken ut på facebook opplevde en veritabel storm. Facebookgruppa Ja til salg av upasteurisert melk har fått over 1400 medlemmer på noen få dager.

Felles reaksjon i dag

Hele landbruks-Norge har reagert. I dag går et felles brev fra Oikos - Økologisk Norge, Småbrukarlaget, Bondelaget, Biodynamisk Forening, Norsk Gardsost og Slow Food Norge til Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD), der underskriverne ber departementet om å se på forskriftene omkring salg av rå melk på nytt. Samtlige organisasjoner tilbyr departementet bistand med fagkunnskap omkring mulige løsninger og foreslår ordninger for kvalitetssikring og registrering. Også Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet får kopi av brevet.

Viktig for næringsutvikling
Brevskriverne ber Helse- og omsorgsdepartementet om å ta denne saken opp på nytt. – Direktesalg av ubehandlet melk vil være svært egnet for produsenter som ønsker en nærhet til forbrukerne og kan skape en næringsutvikling på gårdens ressurser, heter det i brevet.
– Det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked siden 2008, heter det videre. – Etterspørsel etter et større matmangfold har økt siden 2008, og utviklingen både når det gjelder lokalmat, lokale oster og økologisk mat har siden 2008 vært økende.

Tilfeldig salg er lov
Mange produsenter får nå henvendelser om direktesalg av melk. I lovverket er dette tillatt dersom salget er tilfeldig. Hva som regnes som tilfeldig er ikke videre definert i forskriften og kan derfor være vanskelig å forholde seg til. For produsentene og ikke minst for forbrukernes helse vil det være en betydelig fordel om rå melk kunne selges i ordnede former.

Ingen syke
Koot har solgt melk direkte fra gården i Norge i 25 år. Etter eget utsagn har han aldri hørt at noen er blitt syke av melka. I følge Mattilsynet er det også svært få sykdomsutbrudd i Norge der kilden var rå melk eller produkter av rå melk. Dette skyldes blant annet god dyrehelsestatus og god melkehygiene i Norge.

Gjenganger
Allerede i 2007 sendte Landsmøtet i Oikos brev til HOD: Opphev forbudet mot salg av rå, fersk melk. I 2008, var et omfattende regelverk om salg ute på høring og Oikos - Økologisk Norge utformet høringssvar og sendte ut et opprop: Si ja til salg av rå, fersk melk! som fikk stor tilslutning. Nå blusser altså kampen om melka opp igjen. Oikos - Økologisk Norge deltar aktivt i arbeidet for å finne en løsning som blir god for både forbrukere og bønder.

Bønder som ønsker faglige råd om foredling og eller salg av fersk, rå melk, kan kontakte Kompetansenavet Vest.

Vil du vite mer, kan du lese:

Brevet som er sendt HOD i dag

Oikos sitt opprop fra 2008: Si ja til salg av rå, fersk melk!

Facebookgruppa JA til salg av upasteurisert melk

Ren Mat om upasteurisert melk

Mattilsynets artikkel: Rå melk bør varmebehandles

Folkehelseinstituttets vurdering av forslaget til forskrift, fra 2010

Artikkelen: Bør ikke forbrukerne ha rett til å velge selv? fra 2013

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Jenny Isenborg Sultan, ØQ

Annonsører

Samarbeidspartnere