Gamle kornsorter tatt med i Brødskala’n

14.02.2012
Det er gjort endringer i retningslinjene for bruk av Brødskala`n. De gamle hvetesortene emmer og enkorn er tatt med, og det er nå klarere hvilke produkter skalaen kan brukes på. – Dette er gleder vi oss over, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. I det økologiske miljøet er det flere som arbeider mye for å ta vare på gamle kornsorter og som vil øke bruken av de i norsk baking. Dette på grunn av smakskvaliteterog næringsstoffer enn finner i disse kornsortene, legger han til.

Den gamle kornsorten Emmer både smaker godt og gjør godt, sier mange som bruker den.  Nå er den inne i brødskala'n og det kan føre til at den blir mer brukt, og det skaper glede hos Oikos - Økologisk Norge.

 

Brødskala'n er populær

Brødskala'n blir stadig mer populær, og det kommer en del forespørsler om bruk på produkter som ligger i grenseland, blant annet kjeks, forteller NHO mat og drkke. For å beholde troverdigheten skal Brødskala'n brukes kun på produktgrupper som de fleste betrakter som brødvarer. Der for er det nå tillatt å bruke merket på pizzasnurrer og knekkebrød. Men pizza og kjeks er fremdeles ikke tillatt.
Helsemyndighetene anerkjenner Brødskala'n som en utmerket veiledning for forbrukerne til et godt kosthold. Merket kan anvendes også for ferdigmikser til forbruker til hjemmebaking og brødbaser til bakerne.
Det er NHO Mat og drikke som forvalter den frivillige merkeordningen Brødskala´n.

 

Bakgrunn for endringene

På grunn av populariteten til Brødskala'n får vi forespørsler om bruk på produkter som ligger
i "grenseland". Bl a har vi fått forespørsel om bruk på kjeks. Slike produkter kan ha et høyt
innhold av både sukker og fett. Helsemyndighetene vil at vi skal spise produkter med lite
sukker og fett, og i Nøkkelhullsordningen har myndighetene satt strenge krav til innhold av
sukker og fett for alle produktkategorier i ordningen. Vi mener troverdigheten til Brødskala'n
svekkes, dersom vi utvider bruken av den til produktgrupper som de aller fleste ikke vil
betrakte som brødvarer, og som samtidig inneholder relativt store mengder fett og sukker.
Vi har sagt ja til bruk av merkene på pizzasnurr, da osten utgjør en mindre del av produktet.
Men nei til pizza, da hoveddelen av ingrediensene ikke er ingredienser man forbinder med
brødvarer. Vi har nylig sagt ja til bruk av merkene på knekkebrød.

 

Når det gjelder brødvarer generelt, vil vann og mel, inklusive kli og gluten, være de
vesentligste ingrediensene. Innholdet av næringsstoffene sukker og fett vil være lavt. Når det
gjelder Nøkkelhullet, har myndighetene satt krav om at brødvarer med Nøkkelhullet ikke må
inneholde mer enn maks 7 g fett og 5 g sukker per 100g vare, og minimum 25 % fullkorn av
produktets tørrstoffinnhold.
Helsemyndighetene anerkjenner Brødskala'n som en utmerket veiledning for forbrukerne til
et godt kosthold.

 

Hvor i retningslinjene er det foretatt endringer?

Under III. Beregning av grovhet, første kulepunkt:
• Omfatter kornartene hvete, inkludert spelt, emmer og enkorn, og rug, havre og bygg.
Kornartene har forskjellig oppbygging. Oppbyggingen av hvete, spelt, emmer, enkorn og
rug ligner hverandre, mens oppbyggingen av bygg og havre skiller seg fra de forannevnte
og fra hverandre. Disse forhold får visse konsekvenser for beregning av grovhet.
Under V. Godkjenning av bruk, andre til fjerde kulepunkt
• Merkene kan anvendes for brødvarer, inklusive ferdigmikser til forbruker til
hjemmebaking og brødbaser til bakerne.
• Brødvarer omfatter brød, rundstykker, knekkebrød, pizzasnurr og lignende.
• Brødvarer omfatter ikke kjeks og pizza.

 

Dersom du er usikker på et produkt, kontakt NHO mat og drikke.
Informasjonen over er hentet fra NHO mat og drikke.

 

Her finner du informasjon om økologisk spesialkorn på deres Facebookside

Les tidligere sakpå Oikos-sida  -Vil du bevare en kornsort så et han

 

Annonsører

Samarbeidspartnere