Gamle toner fra VKM

20.06.2014
De som trodde Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skulle presentere nye toner under konferanse «Nytt fra forskningen», gikk skuffet hjem. Betydelig kritikk, og bevis for at VKM driver regelrett feilinformasjon preller av som vann på gåsa.

I forbindelse med 10-årsjubileet til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) ble det arrangert en konferanse knyttet til forskning rundt dagsaktuelle problemstillinger knyttet til trygg mat. På seminaret presenterte VKM en kortversjon av rapporten som sammenstiller forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. Siden rapporten ble offentliggjort 30. april har VKM mottatt kritikk for hvordan de presenterte konklusjonen av rapporten. Kritikken til tross: VKM justerte ikke konklusjonen en tomme. – Kanskje ikke overraskende, men ikke desto mindre skuffende, sier Regine Andersen daglig leder i Oikos.

Unngår positiv omtale
Forskerne Edgar Rivedal, Margaretha Haugen og Knut Bøe fra VKM presenterte hver sine utdrag fra rapporten innen fagfeltene sprøytemidler, ernæring og dyrehelse. I sin iver etter unngå å gi økologisk dyrket mat et positivt stempel benyttet de tre et påfallende språk. De sa eksempelvis «Vi forestiller oss at dyr i økologiske driftsformer har det bedre» og «Vi tenker jo at økologisk mat er renere» - underforstått: det stemmer ikke. Paradokset er at det er nettopp det deres egen rapport sier: I rapporten står det å lese at økologisk mat er renere, mens dyra også har det bedre. Så hvorfor denne språkbruken, og hvorfor denne frykten for å gi økologisk mat den anerkjennelsen VKM selv påviser i sin rapport?

Fikk ikke svar
Etter at de tre forskerne fra VKM hadde presentert kortversjonen fra hvert sitt område ble det åpnet for spørsmål. Regine Andersen fra Oikos skrøt av rapporten, men stilte spørsmål til konklusjonen VKM presenterte, samt at hun trakk frem flere konkrete svakheter, både ved konklusjonen og rapporten. Fremfor å svare på kritikken valgte VKM å takke for oppmøtet, og avslutte seansen. – Det var synd det ikke var satt av tid til å besvare kommentarene. Jeg skulle gjerne fått hver enkelt forsker i tale for å få grep om motivene for det åpenbare misforholdet mellom rapporten og konklusjonen de ga, avslutter en lett oppgitt Regine Andersen.

Toppbildet viser fra v. Edgar Rivedal, Margaretha Haugen og Knut Bøe, alle fra VKM. Til høyre står Regine Andersen fra Oikos.

Les brevet fra Oikos til Mattilsynet - med fullstendig tabell.
Her kan du se rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
Hør intervju med Regine Andersen fra Oikos og Bjørn Næss fra VKM om saken.

Se Oikos tidligere dokumentasjon om økologisk mat.
Se saken ‘For enkelt om øko-mat’.

Se hva Forbrukerrådet mener om saken.
Se kronikk av Regine Andersen "Økologisk - best i test" i Nationen 6. juni, 2014

Se pressemelding fra Oikos vedr. konklusjonen til VKM

Annonsører

Samarbeidspartnere