Genmodifisert potet til Norge?

21.06.2010
Globalt vokser virksomheten knyttet til genmodifiserte planter fortere enn økologisk landbruk. Det kommer stadig dokumentasjon om uheldig miljø- og helseskader av GMOer. De økonomiske kreftene representert ved selskaper som Monsanto, Bayer og andre utøver stor makt og styrer nå matproduksjonen i store områder i verden.
- De som tror GMOer er bærekraftig kan ikke ha lest rapportene om skadevirkningene, sier Jon Magne Holten, fagsjef i Oikos – Økologisk Norge. Her i Norge er det nå søkt om å kunne dyrke GM-potet, i følge Nationen. Saken vurderes nå av Direktoratet for naturforvaltning.

Bildet viser den vakre blomsten på potetsorten Beate. Skal den få konkurranse med genmodifisert potet som skal være resistent mot tørråte? Foto: Wikipedia.

Norges behadling av søknader om GM-organismer som potet 

Norge har plikt til å behandle søknader som er godkjent i EU, skriver Nationen. Norske myndigheter har fått gjennomslag for at vi selv skal avgjøre hvilke genmodifiserte organismer som skal selges og settes ut i Norge. Det betyr at vi har strengere praksis i vår godkjenning enn EU.


Norske myndigheter vurderer import og dyrking av genmodifiserte organismer etter fem kriterier: miljø, helse, etikk, samfunnsnytte og bærekraft. I juni 2008 sendte Direktoratet for naturforvaltning en anbefaling til Miljøverndepartementet (MD) om å godkjenne import av to typer genmodifisert mais for det norske markedet. Dette er første gang DN åpnet opp for gen-import til Norge. MD har fortsatt ikke avgjort saken. Dyrking av den genmodifiserte poteten amflora ble endelig godkjent i EU 2. mars i år.

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å ta stilling til om poteten også kan dyrkes her i landet. Direktoratet for naturforvaltning behandler søknaden over sommeren, skriver Nationen.

 

>> Les hele saken hos Nationen

 

Annonsører

Samarbeidspartnere