Genmodifisert ris i Norge

26.06.2010
Det er funnet ulovlig genmodifisert ris av typen Bt63 i en villris-miks importert fra Sverige. Funnet er gjort i forbindelse med Mattilsynets årlige tilsynsprosjekt. Mattilsynet har ingen indikasjoner på at inntak av dette risproduktet innebærer helsefare. Oikos – Økologisk Norge frykter at utbredelsen av genmodifiserte arter i mange land fører til at det blir mer og mer krevende å sikre at norsk mat ikke er forurenset av genmodifiserte avlinger.

Villris-miksen er produsert av Matkompaniet AB i Sverige og norsk importør er Carl Evensen Eftf. AS. Det aktuelle produktet er merket med "Bäst Före 301211 og D.06.01".

Så langt en trygghetsfordel for norsk mat

  -Det er viktig at Mattilsynet har ressurser til å følge opp forbudet mot import av GM-forurenset mat. I Norge har det vært bred enighet om at vi ikke vil ta risikoen med å slippe til GM-produkter hverken som mat eller som planter i Norge, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad. Men for tiden hersker det dessverre uklarhet om hva regjeringen mener om GM-mais.  I mange land er det kun ved å velge økologisk mat at en vet at den er kontrollert for genmodifisert forurensing.  Så lenge Norge praktiserer å ikke tillate genmodifisert mat, vil forbrukerne kunne ha større tillit til norsk mat enn mat i utlandet, faktisk vil norsk mat her kunne ha en viktig konkurransefordel, sier han.

 

Villrismiks med GMO

Villris-miksen er produsert av Matkompaniet AB i Sverige og norsk importør er Carl Evensen Eftf. AS. Produktet inneholder ca 7 % villris dyrket i USA og ca 93 % langkornet ris dyrket i Thailand og er merket "Bäst Före 301211 og D.06.01". Genmodifiseringen stammer sannsynligvis fra den langkornete risen, forteller Mattilsynet.

 

Se saken hos Mattilsynet her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere