Genressurser og næringsutvikling

14.11.2013
Næringsutvikling basert på genressurser og ubrukt mangfold er tema for seminaret som arrangeres i Oslo 21. november. Merk at påmeldingsfrist er 18.november. Målgruppen er bønder som kan tenke seg å satse på de gamle plantesortene og husdyrrasene.

Mangfold, mat og muligheter

Hensikten med seminaret er å synliggjøre muligheter for lønnsom næringsutvikling basert på gamle plantesorter og husdyrraser. Det er Matviken og Genressurssenteret som arrangerer seminaret sammen med aktører med virksomhet på dette fagområdet: Laget for vestlandsk fjordfe, Landslaget for telemarksfe, Oikos – Økologisk Norge, Slow Food Norge og Økologisk spesialkorn AS.

Genetisk materiale tilgjengelig
På seminaret vil produsenter som benytter uvanlige og lite benyttede sorter og husdyrraser fortelle om sine erfaringer, mens det fra Genressurssenterets side vil bli orientert om betydningen av genetisk mangfold og hva som er bevart. Oikos som medarrangør vil presentere resultatene fra en kartlegging av sjeldne sorter i bruk i Norge og bøndene og hagebrukerne som arbeider med dette.

Arrangørene ønsker å nå bønder og produsenter med erfaring fra næringsvirksomhet basert på gamle plantesorter og husdyrraser og nye produsenter som kan tenke seg å starte opp med det. Til seminaret inviteres også rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og kommuner. Matviken er et forum for matkontaktene ved Fylkesmannens landbruksavdelinger i fylkene rundt Oslofjorden, og deres kolleger i de øvrige av landets fylker er også invitert spesielt.

Påmeldingsfrist 18. november kl.10.00
Seminaret arrangeres torsdag 21. november fra 0900 til 1700. Lunsjen er «En smak av Mathallen», som serveres på langbord på Torget i Mathallen. Seminaravgiften er kr 500,- som betales ved påmelding på websiden som det lenkes til nedenfor. Fristen er utvidet til mandag 18.november kl 10.00.

Program og påmelding her

Annonsører

Samarbeidspartnere