Geriljahager

24.03.2012
-Flere og flere driver med geriljahager, fortalte Agnes Vevle Tvinnereim fra Bærekraftige liv på Landås på Oikos - Økologisk Norges seminar i Trondheim fredag. Hagegeriljagrupper finnes i mange land. Det går i korthet ut på at en har noen poser med frø på lur når en går tur i byen, bearbeider jorden litt og planter frøene i områder som ser kjedelige eller ustelte ut.

Selv forteller hun at når hun henter barnet på skolen så planlegger de sammen hvor de skal så neste gang de går der. Hun er en av tre ledere for Bærekraftig liv på Landås som arrangerer en rekke miljøvennlige tiltak i bydelen som vedhogst og sykkelreparasjonsdugnader.

 

En engasjert Agnes Vevle Tvinnereim fra Bærekraftige liv på Landås viste en rekke erfaringseksempler på hvordan bydeler kan bli mer miljøvennlige og at det ligger et engasjement der ute som lett kan tennes. Foto: Oikos.

 

 

 

Foreningen Bærekraftige liv på Landås ved Agnes Vevle Tvinnereim fikk nylig Hordaland kommune sin miljøpris. Nå spekulerer hun på hva de skal bruke 50 000 kroner til. Om du snart synes Bergen har fått mer blomster på overraskende steder, så har du fått svaret.

 

 

Matdyrking i byen

 

-Hvordan dyrke mat i byene er et hovedtema på seminaret om urbant landbruk. Per Ingvar Haukeland har bidratt med noen dypøkologiske tankestreif. Jolien Perotti har presentert andelslandbruk i Norge og hva som skal til for å lykkes med dette. Selv har hun bred erfaring fra Øverland gård i Bærum. Byøkologi i Melhus og erfaringer fra København er også tema på samlingen.

 

 

 

Bak arrangementet står Norsk Bolig- og Byplanlegging, NTNU og Oikos - Økologisk Norge. Fra Oikos sin side har Helene Austvoll vært sentral i planlegging og gjennomføring.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere