Gift i norsk korn skaper problemer

24.03.2009
Oikos er glad for at Bioforsk ved forskningsleder Guro Brodal etterlyser mer vekstskifte i norsk landbruk i kampen mot sopp i kornåkrene, sier daglig leder i Oikos, Reidar Andestad. Det er grunn til å legge merke til gode resultater fra økologisk kornproduksjon.

Bildet viser en økologisk speltåker

Sopp i norsk korn

I følge Bondebladet er innholdet av mykotoksiner i korn så høyt at industrien sliter. De vil ha strengere kvalitetskrav for det norske kornet.

Kristian Thunes, ansvarlig for handel med norsk korn i Strand Unikorn, sier at vi må betrakte soppen som en farlig skadegjører.  Han etterlyser regler for dyrking av norsk korn, som skal redusere smittepresset og sikre kvaliteten. Han vil ha krav til såkorn, jordarbeiding, vanning, behandling av halm og bruk av plantevernmidler.

 

Mye giftstoffer i norsk korn

Sommeren 2008 var soppsykdommer utbredt i kornåkrene. Flere Fusarium-sopper kan utvikle giftstoffer - mykotoksiner. Problemet er så stort i år at industrien sliter med å få brukt opp det norske kornet.

 

Bioforsk sier at soppgifter er økende problem i mange land

Forskningsleder Guro Brodal i Bioforsk sier til Bondebladet at soppgifter er et økende problem i mange land, og en viktig årsak er redusert jordbearbeiding. -Soppsmitte overlever i stubb og halmrester og blir liggende oppå bakken.  Dette utgjør et "smittereservoar" som medfører høy risiko for angrep av Fusarium, og utvikling av soppgifter i kornet.  Det er den store synderen, sier Brodal.

 

Mindre gift i økologisk korn

Guro Brodal forteller at det finnes eksempler på økologisk kornproduksjon som kommer bedre ut enn konvensjonell.

 

-Vi har ikke mye data, men i noen prøver vi har tatt av økologisk korn, har vi ikke funnet noe, sier Brodal. En av forklaringene er at økologiske åkre er mindre frodige, slik at soppen får dårligere muligheter til å utvikle seg. Det er mindre fuktighet. Økologisk dyrking har også bedre vekstskifte.

 

En annen forklaring er at disse åkrene ikke blir sprøytet mot sopp. Forskerne mener de ulike soppene konkurrer om å få utfolde seg på åkeren.  Fusarium er de soppene det er vanskeligst å sprøyte mot, og når andre sopptyper forsvinner fra åkrene, får de bedre vilkår. Et siste forhold, som er innlysende når det gjelder økologisk landbruk, er at åkrene pløyes oftere enn konvensjonelle.

--

Vekstskifte stimulans i jordbruksforhandlingene?

Oikos har spilt inn til årets jordbruksforhandlinger at det skal gis mer støtte til vekstskift og at grøftetilskudd må innføres på nytt i alle fall for økologisk produksjon, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Annonsører

Samarbeidspartnere