Giftavgift i Danmark

28.01.2012
Landbrukets bruk av sprøytemiddel er på kun tre år blitt 30 % mer belastende for dyr og planter i naturen. Dette visere en oppsikts-vekkende rapport fra den danske Miljøstyrelsen, skriver Dansk Radio. Danmark vil derfor innføre en avgift på sprøytemidler i landbruket, kunngjorde miljøvernministeren 26 januar. Målet er å stoppe økningen i bruken av slike midler, og avgiften vil bygge på en ny beregningsmåte for giftenes skadelighet, utarbeidet av Universitetet i Århus.
-Fourenseren må betale også når han skal produserer mat, det bør være er et viktig miljøprinsipp, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge i en kommentar og han mener norske landbruks- og miljømyndigheter må se nøye på de danske giftanalysene.

Behov for bærekraftig tankegang

-Vi har et gradert avgiftssystem her i landet også, etter det jeg har lest meg til. Det er bra. Men da må det også være slik at denne avgiften holdes utenfor når beregningsgrunnlaget gjøres før jordbruksforhandlingene. Ellers får en det igjen over jordbruksoppgjøret. Økonomisk nullspill har aldri virket effektivt. Siste dagers oppslag tilsier at det blir enda viktigere å dreie utviklingen over på bærekraftig økologisk tankegang og landbruk. Biedøden er et annet faresignal knyttet til den negative utviklingen av landbruket, globalt som lokalt, skriver Geir Ole Sætremyr i en nyhetskommentar i Norsk Landbruk.

 

Vi driver ikke tilnærmet økologisk i Norge

-Vi har ikke sett tilsvarende initiativ i Norge som det EU nylig tok på dette området. Kanskje er oppfatningen i Norge at her er ingen fare fordi vi driver tilnærmet økologisk. Enda et narrespill. Når det gjelder testing for Roundup (glyfosat og AMPA) blir ikke dette gjort knyttet til brønnundersøkelser, kun sporadisk i JOVA-programmet knyttet til avrenning/forurensing, og kun i en eller to kornkulturer. Testmetoden må kjøres separat ettersom den ikke lar seg gjøre i de forskjellige multitestemetodene. Det blir for dyrt innenfor nåværende budsjettrammer, sier Geir Ole Sætremyr til Norsk Landbruk.

 

Les om mer om saken i Norsk Landbruk

 

Landbrukets gifter verre enn forventet skriver Dansk Radio

Kilde: Agra 27. januar

Annonsører

Samarbeidspartnere