Giftkrise i norsk korn

30.01.2010
Soppen Fusarium herjer i norske kornåkre og etterlater seg mykotoksiner. Disse giftstoffene er så farlige at de kan skade og ta livet av grisunger og høns om de får i seg for mye. Dermed kan mye av dette kornet ikke brukes til fôr. Både i 2008 og 2009 har store mengder norsk korn havnet på lager av denne grunn. Korn-Norge var torsdag samlet til møte for å drøfte denne alvorlige situasjonen.
- Økologisk korn kommer godt ut og erfaringer fra økologsk produksjon med vekstskifte og fruktbar jord må anvendes i større grad, sier Reidar Andestad i Oikos.

Aktiv bruk av sprøytemiddel har ikke løst problemene med mykotoksiner i norsk korn. Økologiske produsenter bruker ikke sprøytemiddel og har nesten ikke problemer med mykotoksiner. Kanskje kan konvensjonelle dyrkere bruke metoder fra økologisk landbruk?

Angrepene kan ses som lyse flekker på ytre deler av enkelte småaks og i fuktig vær kan soppene danne et karakteristisk grå-rosa eller oransje belegg. (Foto: J. Razzaghian, Bioforsk) - fra tgn.no

En rekke utfordringer for norsk landbruk

- Denne vanskelige situasjonen for norsk korndyrking reiser en rekke spørsmål, sier Reidar Andestad i Oikos og nevner følgende:

  • Hvordan unngå å produsere korn med mykotoksiner?
  • Dersom vi får mye fuktige høster fremover vil vi være ekstra utsatt. Har vi tiltak mot dette?
  • Mange konvensjonelle bønder bruker stråforkortere for å hindre lange strå, så viser det seg at korte strå fører til at giftsoppen lettere angriper kornakset, hva gjør en med dette?
  • Skal melke- og kjøttprodusentene straffes med dårligere økonomi på grunn av dårlig norsk fôr?
  • Skal kornbøndene få likt betalt selv om de leverer korn med mykotoksiner?
  • I økologisk dyrking har en i liten grad hatt problemer med denne giften. Kan en anvende økologiske prinsipper i konvensjonell dyrking, som f.eks. gode vekstskifter med bl.a. eng, god jordarbeiding, unngå glyfosatsprøyting og sørge for ei fruktbar og levende matjord?

 

Mykotoksiner i jordbruksforhandlingene

Statens landbruksforvaltning vil til årets jordbruksforhandlinger lage en utredning om disse spørsmålene. Det har aldri skjedd før. Det betyr at spørsmålene over og flere på dette området, vil bli en sak mellom partene i forhandlingene. Både planteeksperter og landbruksøkonomer må drøfte løsninger,  -det er det et stort behov for, sier Reidar Andestad.

 

 
Guro Brodal, forskningssjef plantesykdommer, Bioforsk Plantehelse - Foto:Felleskjøpet, fk.no.

Vi vet for lite om Fusarium  

- En stor gruppe fusariumsopper gir ulike skader på kornet, avlingstap, dårlig spireevne og mykotoksiner, sier Guro Brodal ved Bioforsk Plantehelse.
- Men vi vet alt for lite om Fusarium og trenger mer penger til forskning på dette området.

 

Følgende risikofaktorer er kjente for Fusarium:
- Soppene overvintrer på såkorn og planterester (halm).
- De spres med vind og regnsprut.
- Risikoen for problemer med mykotoksiner er verst ved regn under blomstring.
- Varmere og våtere juli, lengre vekstsesong, ensidig korndyrking, ugunstige sorter og tilpasning hos soppen kan være årsaker til økte problemer.


Råd til korndyrkerne

- Unngå vekstskifte med potet og mais
- Velg motstandsdyktige sorter
- Følg med på VIPS og sprøyt på riktig tidspunkt
- Økologisk korndyrking kan også være gunstig

 

Den siste delen har vi hentet fra den store kornkonferansen slik det er gjengitt på Felleskjøpets nettside.


Lenker

>> Last ned foredraget til Guro Brodal

>> Her er oppslaget i Nationen fra kornkonferansen med pågående blogg.

>> Bondebladet med oppslag 11. desember 2009 om økologisk korn og mykotoksiner

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere