Giftrester i 73 % av bær og frukt

23.06.2010
Det ble påvist giftrester i 73,2 % av de analyserte fruktene og bærene, hvorav 0,2 % var overskridelser av offisiell helseskade- grense. I norskprodusert frukt og bær ble det påvist rester i 63,8 % av prøvene, mens det ble påvist rester av plantevernmidler i 76,3 % i importerte produktene, skriver Mattilsynet og Bioforsk i en ny rapport. Det ble ikke påvist overskridelser i norskproduserte produkter, mens de importerte prøvene av frukt og bær hadde 0,3 % overskridelser. – Det er urovekkende at 73 % av produktene har sprøytemiddelrester, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge.

 Druer og jordbær har mest sprøytemiddelrester i følge rapporten fra Bioforsk og Mattilsynet.  Det gjelder ikke disse økologiske jordbærene fra Simon Myhrene, men de finner du sjelden i noen norsk butkk.

 

Jordbær og druer kommer dårligst ut 

 Jordbær og druer kommer dårligst ut i rapporten ble lagt ut på nettet på St. Hansaftenen, omtrent samtidig som det har kommer fram bekymringsfull informasjon om sædkvaliteten hos norske menn.  -Vi utfordrer forbrukerne til å sette seg inn i dette og advarer mot kombinasjonseffekter som ulike sprøytmiddelerester kan ha, selv om det hver for seg er under dagens helserisikogrense, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Generelt er det en stor utfordring for næringa å få fram grønnsaker, frukter og bær uten sprøytemiddelfunn, slik økologiske produkter kommer ut av undersøkelsen.

 

Halvparten så mange giftfunn i norske grønnsaker i forhold til importerte

I grønnsaker ble det i følge rapporten påvist rester av sprøytemiddel i 26,2 % av prøvene, hvorav 1,3 % var overskridelse av grenseverdi.  Antall påvisninger i norskproduserte grønnsaker var 16,6 %, mot 34,7 % påvising i importerte produkter.  Det ble ikke påvist overskridelser i norske varer, mens de importerte varene hadde 2,4 % overskridelser.

 

Samlet for norske næringsmidler 

I norskproduserte vegetabilske næringsmidler ble det for andre år på rad ikke påvist rester av plantevernmidler over gjeldende grenseverdi. I 28 % av prøvene av norskproduserte næringsmidler ble det funnet plantevernmidler. Soppmidlene boskalid og fenheksamid ble hyppigst påvist. Jordbær er også i år vareslaget som oftest bidrar til påvisning av plantevernmidler i norske produkter, skriv Bioforsk om rapporten.

 

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 50,6 % av prøvene av importerte næringsmidler. Av disse funnene var det overskridelser i 1,2 %.  I importerte produkter er det spisedruer som oftest bidrar til påvisninger av plantevernmidler. Det var soppmidlene imazalil og tiabendasol som ble påvist oftest i importerte produkter i 2009, skriv Bioforsk i informasjonen som de kaller "Få rester av plantevernmidler i mat".

 

Her kan du lese oppslaget hos Bioforsk og finne link til rapporten.

 

Denne saken er laget av Reidar Andestad,send kommetnar til  reidar@oikos.no

 

Annonsører

Samarbeidspartnere