Giftrester i 95 prosent av jordbærene

04.07.2012
Ny rapport fra Mattilsynet og Bioforsk viser funn av sprøytemiddelrester i 95 prosent av jordbærprøvene. En av prøvene hadde rester over grenseverdiene. Dette er høye tall som bekymrer markedssjefen i Oikos - Økologisk Norge. Han er opptatt av summen av skadelige stoffer i mat, og konsekvensene av det.

De aller fleste prøver av jordbær som ble analysert i perioden 2009-2011 inneholdt rester av sprøytemidler. Det viser en ny rapport fra Mattilsynet og Bioforsk. Av 170 prøver av norske jordbær ble det funnet rester i 161 av dem, altså 95 prosent. Tilsvarende prosentandel ble funnet i de utenlandske prøvene.

Behov for økologiske bær

- Det er viktig at folk kjenner til omfanget av sprøyting av bær og frukt og dermed kan gjøre seg opp en mening om dette. Å kutte ut inntak av vitaminholdige frukter og bær er ikke veien å gå, men å ha kunnskap om dette kan føre til at folk velger produkter som er minst eksponert for dette og søker etter økologiske produkter, sier markedssjef i Oikos – Økologisk Norge, Reidar Andestad. De økologiske jordbærene utsettes ikke for giftsprøyting, men de er dessverre ofte vanskelig å få tak i og koster mer. Det gir en ekstra god grunn til å etterspørre økologiske jordbær, i følge Andestad. Uten etterspørsel blir det heller ingen produksjon og flere er klar til å kunne produsere økologiske jordbær.

Er grenseverdiene trygge?

Mattilsynet viser til at det ikke er gjort mer enn ett funn, av totalt 176, som overstiger grensene som de følger. Det er færre giftfunn i norske jordbær enn i importerte. Av prøver med funn er det oftest funn av to forskjellige virksomme stoffer i norskproduserte jordbær. I importerte er det oftest funn av tre forskjellige virksomme stoffer i en prøve. I prøver av importerte jordbær ble det funnet opptil 11 ulike virkestoffer, mens i en prøve av norske jordbær ble det påvist syv stoffer, skriver Mattilsynet i sin rapport.


Grenseverdiene er kritisert i internasjonale helsefaglige miljø, i følge ernæringsfysiolog i Oikos, Kari Tande Hansen. Grenseverdiene kritiseres for å være utilstrekkelige og svært påvirket av industrien, sier hun og refererer til presidentens kreftpanel i USA (1).

Cocktail-effekten ikke tilfredsstillende  vurdert

Det er i dag tillatt å bruke 22 ulike sprøytemidler på jordbær, mot sopp, ugress og skadedyr. Kombinasjonseffekten, såkalt cocktaileffekt, som ulike sprøytmidler kan ha, vurderes ikke grundig i Mattilsynet og Bioforsk sin rapport, sier Reidar Andestad. Han etterlyser mer diskusjon og opplysning om dette. Blant annet har Danmarks tekniske universitet påvist misdannelser hos rotters avkom som følge av eksponering av lave doser kjemikalier, hvor to av fem var sprøytemidler (2).

Kombinasjonen av ulike sprøytemiddel kan være hormonforstyrrende skriver den danske Miljøstyrelsen som vil forske mer på dette.

1 President’s Cancer Panel. Reducing environmental cancer risk – what we can do now. 2008-2009 Annual Report. Bethesda, MD: US. Department of Health and Human Services/National Institutes of Health/National Cancer Institute, 2010
2 Metzdorff SB, Dalgaard M, Christiansen S. Dysgenesis and histological changes of genitals and perturbations of gene expression in male rats after in utero exposure to antiandrogen mixtures. Toxicological Sciences 2008; 98: 87-98.

Annonsører

Samarbeidspartnere