Gjennombrudd for distribusjon av lokalmat

07.01.2012
Fra nyåret har den etablerte grossisten Eugen Johansen og Kolonihagen gått samme om et fruktbart samarbeid. I et hardt marked der de store grossistene og distributørene dominerer, har Eugen Johansen valgt å satse på småskalaprodusenter og økologiske matprodusenter. Med sitt store kontaktnett og mange biler som henter og bringer varer over det meste av landet, har alle nisjeprodusentene nå fått en solid grossist og distributør. – Dette er et nødvendig og gledelig gjennombrudd for mange mindre produsenter, sier Kristina Alnes, markedssjef i Oikos – Økologisk Norge.

Billedtekst: Jarle Olsen, fra v, Jon–Frede Engdahl og Øiving Johansen satser fra nyttår stort på distribusjon av lokalmat og økonlogiske produkter til HORECA–markedet.

 

Kjedene ekskluderer de små

– Det er ingen hemmelighet at både forbrukere og produsenter er prisgitt de store kjedene. Både når det gjelder utvalg av varer i butikker, på serveringssteder - og når det gjelder distribusjon. Vi husker historien fra i sommer da fortvilete bringebærprodusenter i Nordfjord ikke fikk solgt flere tusen kilo med økologiske bringebær som var meldt inn til Bama allerede ved juletider. Bama skyldte på manglende etterspørsel, men det er for enkelt, i følge Oikos. Kundene må få tilgang til varene for å kunne etterspørre dem. De store distributørene viser generelt en liten interesse for sesongvarer som ikke har et stort volum og som ikke skal til kjedebutikkene med stor omsetning.

 

Annerledes-grossisten

- Matmarkedet er et kartell, sier Øivind Johansen bestemt. - Med de store konstellasjonene innen bransjen blir et reelt varevalg borte, småprodusentene forsvinner, sier han.
- Vi er annerledes, sier den mangeårig lederen i Eugen Johansen. - Vi hater å kaste flotte råvarer. Hos oss går ingen hjem før alle ferskvarene er solgt.
Kan hende er de store blitt for store - ikke all vekst er like sunn. Vi omsetter for en tiendedel av hva de største gjør, ca 90 millioner kroner i året, og er fornøyde med det. Etter at vi startet samarbeid med Kolonihagen, og valgte småprodusentene, har alle de 30 ansatte fått en ny giv. Vi kommer i kontakt med flotte leverandørene med et ekte og oppriktig forhold til maten de produserer. Folk som brenner for det de gjør. Vi har gode samtaler som ikke bare dreier seg om omsetning og volum, men også om kvalitet og andre verdier, sier Øivind Johansen.

 

Et naturlig skritt videre

- For oss er samarbeidet et naturlig skritt videre på den veien vi har valgt å gå, sier Jon-Frede Engdahl i Kolonihagen. - Alle aktørene innen HORECA trenger en distributører som Eugen Johansen. Punktlige og samarbeidsvillige - sjåfører som tar en liten omvei for å hente og levere de gode varene. For veldig mange små aktører er dette et være eller ikke. Kun noen få nisjeprodusenter i Norge har egen distribusjon, de andre er prisgitt de store aktørene. Dessverre er ikke disse et reelt tilbud for mange av oss som ønsker litt spesielle råvarer på menyen.
For hoteller, restauranter, kafeer og kantiner er det en stor fordel å kunne motta varer fra én distributør. Vi får bedre vareflyt og mindre logistikk. Det letter det daglige arbeidet enormt, sier Jon-Frede Engdahl. - Mange kokker har lenge foretrukket å handle hos Eugen på grunn av den gode distribusjonen og leveringsdyktigheten. Når de nå også blir spesialister på økologi og lokalmat blir det bare enda bedre, sier han. - En seriøs distributør av lokalmat og økologiske varer gjør det lettere for dem som ønsker å stase på dette. For selv om viljen til å ha det på menyen har vært der, har problemet vært å få tak i råvarene. Dette er nå løst, sier Engdal.

 

Nye markeder

For Eugen Johansen er dette en nødvendig satsing. - Mindre grossister og distributører er utestengt fra de store kjedebutikkene. Da må vi finne andre markeder, sier Jarle Olsen, en av de to på eiersiden hos Eugen Johansen. - Vi har også innledet et samarbeid med Bondens Marked, det nærmeste vi kommer god, gammel torvhandel. Her viser produsentene frem varene sine, forteller historiene og har direkte kontakt med kundene. Mange produsenter her er det naturlige for oss å samarbeide med, sier han.

Distribuerer også REN MAT

Når magasinet REN MAT relanseres i februar vil også det være med på lasset fra Eugen Johansen. Når kassene med ferske gode varer havner på store og små kjøkkener og i butikker rundt om i landet, vil bunter med REN MAT også bli distribuert. - For REN MAT er dette en fantastisk avtale, for akkurat som for matvarer eksisterer et liknende "kartell" innen bladbransjen, sier redaktør Wanda Widerøe i REN MAT. - For å få en god distribusjon må du være eiet av et forlagshus. Ellers er du prisgitt én annen distributør som både er kostbart og opererer med lange frister, sier hun.
– Et magasin er også en slags ferskvare, og i likehet med nisjemat er det vanskelig for misjeblader å konkurrere om plassering på salgssteder.
Det er to typer mennesker; de som klager og kritiserer, og de som agerer. Hos Eugen Johansen ser de muligheter der andre har inntatt en apatisk holdning til den usjarmerende og dominerende matmakten. Det er utrolig befriende og inspirerende å møte slike folk, sier hun.

 

For mer info:

Eugen Johansen, tlf 22 88 68 50
Kolonihagen, Jon-Frede Engdahl tlf 922 09 270
Bondens Marked, tlf 22 05 46 63.
Oikos - Økologisk Norge, Tlf 24 12 41 03

 

Samarbeid Kolonihagen, Eugen Johansen og Oikos

 

Jarle Olsen, fra v, Jon-Frede Engdahl, Øiving Johansen og Torstein S. Tjelle, ansvarlig for distribusjon av REN MAT hos Oikos - Økologisk Norge ser frem til å samarbeide om å få både råvarer og informasjon ut til HORECA-markedet.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere