Gjør felles sak for den levende matjorda

05.06.2015
I dag markeres verdens miljødag over hele kloden. Det er den livsviktige, levende matjorda som vies oppmerksomhet. I en kronikk i dagens Nationen gjør lederne for Småbrukarlaget, Naturvernforbundet og Oikos - Økologisk Norge felles sak for det levende livet i jorda.

Verdens Miljødag er i dag, 5. juni. 2015 er FNs internasjonale år for matjorda, og nettopp den levende matjorda står derfor i sentrum for oppmerksomheten over hele kloden. Lederne i de tre organisasjonene Småbrukarlaget, Naturvernforbundet og Oikos - Økologisk Norge gjør i dag felles sak med en kronikk i avisa Nationen.
Hovedformålet er å øke oppmerksomheten om den levende jordas betydning for matsikkerhet og viktige økosystemtjenester.

Sunn jord gir matsikkerhet
– Vi trenger sunn matjord for å nå målene våre om matsikkerhet og ernæring, for å bekjempe klimaendringene og sikre bærekraftig utvikling. Sitatet stammer fra generaldirektøren i FNs organisasjon for mat og landbruk FAO, José Graziano da Silva.
– Det er gledelig at FN engasjerer seg for å ta vare på livet i matjorda, som er så avgjørende for matproduksjon, karbonlagring og økosystemene, sier en av kronikkforfatterne, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen.

Mer enn arealvern
Jordvern er livsviktig. Vi må ta vare på alle jordarealene som gir oss mat. Men å ta vare på, betyr også å sørge for å opprettholde det levende biologiske mangfoldet i jorda.
– Gjennom det siste århundret har matjordas kår blitt stadig dårligere, skriver de tre kronikkforfatterne. – I dag er 33 prosent av verdens matjord moderat til alvorlig skadet. Den viktigste årsaken er framveksten av det industrielle landbruket.
I kronikken viser de til FN-rapporten «Wake up before it is too late» som konkluderer med at verden trenger et paradigmeskifte i landbruket: Fra “grønn revolusjon” til “økologisk intensivering”.

Økolandbruk gir biomangfold
I økologisk landbruk er kjemisk-syntetiske sprøytemidler forbudt. Vekstskifte står sentralt, og det brukes kun organisk gjødsel. Derfor er det opp til 45 prosent mer biologisk mangfold på økologiske gårder.
Økologiske driftsformer danner en spydspiss i landbruket for mer miljøvennlige metoder som blant annet tar vare på matjorda. Myndighetene må gjøre langt mer for å legge til rette for slike driftsformer, særlig nå som forbruket av økologisk mat vokser så raskt.

where food begins jordåret 2015

Levende jord gir klimagevinst
Karbonlagring er en av de viktigste øko-systemtjenestene matjorda kan gi ved siden av mat.
– Jorda er hjemmet til minst en fjerdedel av det biologiske mangfoldet, uttalte FAOs da Silva i forbindelse med lanseringen av jordåret. – Disse organismene er sentrale for karbon-syklusen. De hjelper oss å bekjempe og tilpasse oss klimaendringene, sa da Silva.

I Norge vokser bevisstheten om betydningen av den levende matjorda raskt.

– Vi gjør det vi kan for å følge opp for å spre budskapet og skape forståelse for dette ufattelig viktige temaet, framholder Andersen. – Nå gjelder det at politikerne følger opp med gode virkemidler.

Les hele kronikken

Les Oikos landsmøteuttalelse 2015 om Levende matjord

Se video og les mer på Matjorda.no

Lær mer om den levende matjorda

Levende matjord på Facebook

#LevendematjordTekst: Marit Grinaker Wright
Foto: #UNFAO

Annonsører

Samarbeidspartnere