Gledens dag for danske bier

17.10.2014
Takket være en smidig justering av EUs regelverk kan nå økologisk honningproduksjon i Danmark økes.

Både danske bier, landbruk og natur gleder seg over det nye regelverket innen økologisk birøkt. For å kunne få honningen sertifisert som økologisk har det frem til nå vært et krav at en raduis på tre kilometer fra bikuben skal bestå av økologiske arealer eller naturarealer. Dette for at biene skulle sikres økologisk fôr, slik som alle økologiske husdyr.


Intensivt landbruk
Som følge av at Danmark er et svært intensivt dyrket landbruksland, er det i dag få områder hvor det ikke benyttes sprøytemidler i en omkrets på tre kilometer. Dermed har det også vært få økologiske birøktere i Danmark.

Ikke kompromiss med økologiske krav
Nå har man kommet til en justering av regelverket som øker muligheten til økologisk honningproduksjon, uten å kompromisse med krav om økologisk fór til dyrene. - Vi er glade for at vi har kommet til en løsning som vil gagne både biene, landbruket og naturen, sier formann i Økologisk Landsforening, Per Kølster.


Ingen sprøytegift på konvensjonelle arealer
Det blir nå mulig å drive økologisk birøkt i områder hvor det i tillegg til økologisk landbruk og naturarealer også er enkelte konvensjonelle gressarealer. Men det stilles krav om av birøkteren sikrer at det ikke sprøytes på disse arealene.


Trues fra mange kanter
På tross av honningbiens beskjedne størrelse har den stor betydning for naturen og landbruket, hvor planter, trær og avling - og dermed vi mennesker - er helt avhengige av dens bestøvning - Biene er våre minste husdyr og vi kan ikke få nok av de små nyttige hjelperne. Men biene trues fra mange kanter - bl.a. av sprøytemidler fra landbruket. Så det er positivt at det nå blir mulig å øke den økologiske honningproduksjonen i Danmark, fortsetter Kølster.

Opprettholder tilliten
-Den optimale løsningen ville selvfølgelig være å få lagt om større arealer til økologisk, men i mellomtiden har vi nå en god modell som gir grunnlag for økt økohonningproduksjon uten å gå på bekostning av tilliten til økologisk drift, avslutter Per Kølster.


Skal erstatte import
I følge Danmarks Biavlerforening har importen av økologisk honning til Danmark økt fra 117 tonn i 2004 til 607 tonn i 2012. En større produksjon av dansk øko-honning vil kunne erstatte en del av den stigende importen av økologisk honning.

Annonsører

Samarbeidspartnere