Global økologisk vekst på 8 prosent

23.02.2012
IFOAMs rapport 2012, om utvikling i økologisk landbruk og omsetning.

Størst vekst i omlegging til økologisk landbruk finner vi i Europa med en økning på 9 prosent og med høyest omlegging til økologisk i Frankrike, Polen og Spania. Størst økologisk areal finner vi i Australia, Argentina og USA.

 

 

Flest økobønder i utviklingsland

Globalt finnes det 1,6 million registrerte økologiske gårdsbruk i verden. 80 % av disse er i utviklingsland. Flest er det i India, Uganda og Mexico. I Norge er det nær 2800 økologiske produsenter. -Polen er nå med i den store veksten som har vært innen økologisk produksjon i EU, sier Reidar Andestad. Landet har en vekst i omlegging på hele 42 % i 2010. I Frankrike var veksten i økologisk areal på 24 %. I Spania, som har største økologisk areal i Europa, har veksten vært på 9 %. Ikke minst har den store veksten i økologisk etterspørsel i Tyskland stimulert til økt produksjon i flere land.

 

Sveits på topp i økohandel per innbygger

Når det gjelder økologisk handel per innbygger ligger Sveits på topp med NOK 1193, fulgt av Danmark med 1 108 og Luxemburg med 990. I Norge var tallene for 2010 NOK 881 per hode.

 

Hva produseres det mest av?

Om lag 2/3 av det økologisk arealet brukes til gressproduksjon. 2,5 mill hektar til korn inkludert ris, 2 mill hektar grønt fôr, 0,5 mill hektar av oljevekster, 0,3 mill til proteinvekster og 0,2 mill hektar til grønnsaker.
Deler en opp i ulike permanente avlinger som totalt dekker 7 % av økologisk landbruksarealet, er disse største slik: Kaffe dekker 0,64 mill hektar, fulgt av oliven med 0,5 mill og kakao på 0,29 mill og, nøtter 0,26, druer 0,22 million hektar.

 

Omsetning økt med 8 prosent

Omsetningen av økologisk mat globalt nådde i 2010 opp i 347 milliarder kroner. I dette ligger en vekst på 8 prosent fra året før.

 

Dette er utdrag fra FIBL og IFOAMs The World of Organic Agriculture, statistics and emerging trends 2012. Rapporten ble offentliggjort på BioFach i Tyskland sist uke.

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere