Global vekst for økologisk landbruk fortsetter

16.02.2017
Den årlige rapport fra IFOAM og FiBL* med tall for global utvikling innenfor økologisk produksjon og forbruk legges fram på Biofach-messa i Nürnberg denne uka. En kortversjon av rapporten ble lagt ut i en pressemelding fra FiBL forrige uke. Antall land som er med har økt fra 172 til 179 og den positive utviklingen fra tidligere år fortsetter.

*IFOAM er den internasjonale paraplyorganisasjonen for økologisk landbruk og FiBL er forskningsinstituttet for økologisk landbruk i Sveits.

Samlet verdi globalt
Rapporten viset at det i 2015 ble det omsatt økologisk mat for 81,6 mia USD globalt. USA er det største markedet med 35,9 mia USD, fulgt av Tyskland med 8,6, Frankrike med 5,5 mia og Kina på fjerde plass med 4,7 mia. Sverige kommer inn på topp 10 med 1,7 mia. Veksten i USA fra 2014 var på 11%, og veksten i de alle største markedene lå over 10%.  Den globale økoomsetningen er mer enn doblet de siste ti årene, og utviklingen forventes å fortsette.

Per capita forbruk
Sveits topper klart med 262 euro, men det er pallplass til Danmark og Sverige med hhv. 191 og 177 euro per capita. USA er inne på 7. plass med 111 euro og Canada nr. 10 med 77. Resten av toppti-landene er europeiske.

Areal og produsenter
- Antall økologisk produsenter globalt er 2,4 millioner.  Av disse holder ca 585.000 til i India, 204.000 i Etiopia og 200.000 i Mexico.
- Samlet økologisk areal er 50,9 millioner hektar, dvs. ca 1,1% av jordbruksarealet. Australia har mest med 22,7 millioner hektar, deretter følger Argentina med 3,1 og USA med 2.
- I 11 land er mer enn 10% av jordbruksarealet økologisk. Liechtenstein topper med 30%, Østerrike har sterke 21,2% og Sverige imponerer med 16,9
- Kontinent med klart sterkest vekst er Oseania. Latin-Amerika viser en svake nedgang, mens det er vekst for de øvrige

Utmark
- Finland topper listen over land med størst areal for sertifisert økologisk utmark. De har hele 12,2 millioner hektar til produksjon av ville bær mm. Zambia og India følger på de neste plassene.

Lenke til pressemelding fra FiBL herBIOFACH
Biofach er verdens ledende messe for økologisk landbruk og mat. Den er et utstillingsvindu der eksportører og importører av økologisk mat fra hele verden møtes, knytter kontakter og utveksler idéer. Som stor eksportør av økologisk mat, bruker Danmark gjennom Organic Denmark, store ressurser på å vise seg fram på denne messa, og kan i år skilte med rekordhøyt antall utstillere .

Også Sverige og Finland pleier å være godt representert, mens norske leverandører foreløpig ikke har vært å finne blant utstillerene på Biofach. Det har heller ikke vært mange nordmenn blant de besøkende. Norske myndigheter ved Innovasjon Norge har i stedet satset mye på Grüne Woche i Berlin, og økologiske produsenter var godt representert i årets delegasjon. Kari Gåsvatn i Nationen har i midlertid gjort seg noen tanker om dette.

Kanskje kunne det vært positivt om Norge som en start hadde hengt seg på et samarbeid med Sverige og Finland om felles paviljon på Biofach i 2018. Med over 2800 utstillere, 1862 nye produkter, 50.000 besøkende og gode muligheter for å knytte bånd i det nordiske økomiljøet, kan det være mye å hente her.


Tekst: Jens Petter Homleid
Illustrasjon: en.wikimedia.org

Annonsører

Samarbeidspartnere