Glyfosat: Et unødvendig og skadelig sprøytemiddel

18.09.2012
Nå er det sesong for å sprøyte byggåkre med sprøytemiddelet glyfosat. Ny forskning knytter glyfosat til kreft, fosterskader og nervesykdommer som Parkinson´s. – En unødvendig og skadelig praksis, mener Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos – Økologisk Norge, som selv er økologisk melk- og kornprodusent.

Nye laboratorieforsøk viser at glyfosat kan føre til celleskader, blant annet i humane embryoceller. Undersøkelser viser også en skadelig effekt på vassdrag og vannorganismer. I tillegg forstyrrer glyfosat næringsstoffomsetninga i jord. Norsk forskning knytter dessuten ugrasmiddelet til Fusarium-muggsopp og muggsoppgifter i korn. 

 

– Glyfosat har blitt markedsført som nesten ufarlig, det er på høg tid å revurdere dette, sier Oikos-lederen og økobonden.

 

Grenseverdien for glyfosatrester i fôrkorn er 20 mg/kg. Dette er hele 200 ganger høyere enn for de fleste andre matvarer. For å bekjempe ugraset anbefaler han god agronomi, som gode vekstskifter, skikkelig pløying og å bruke vekster som dekker godt, f.eks. raigras.

 

– Når eng og grasmark må vendes har det dessverre bortimot blitt rutine å sprøyte med glyfosat først, sier Bjerkem. Ei lettvint løsning, men gode giftfrie alternativ finnes, fortsetter han.

 

Mattilsynet tillater sprøyting av byggåker inntil sju dager før høsting. Glyfosatsprøytinga har økt med hele 300 prosent på 20 år her til lands. Glyfosat brukes i hovedsak for å bekjempe kveke i områder med ensidig korndyrking. Dette er bygg som skal videre i næringskjeden, i hovedsak som kraftfôr til våre kjøtt- og melkeproduserende husdyr. 

 

– Den stadig økende bruken av glyfosat er en svært betenkelig praksis i norsk matproduksjon, avslutter Bjerkem.


Bakgrunn: Glyfosat er verdens mest solgte ugrasmiddel, mest kjent under navnet Roundup fra Monsanto. Med norsk og importert fôrkorn kommer glyfosat gjennom egg, melk og kjøtt til tallerknene våre. I tillegg kommer tilsetningsstoffet POEA som tilsettes glyfosatblandingene og nedbrytingsproduktet AMPA. Sistnevnte stoff er vesentlig giftigere enn glyfosat selv. Mattilsynet overvåker ikke for rester av glyfosat eller AMPA i egg, melk og kjøtt.

 

Kilder:

Glyfosat - verdens mest solgte sprøytemiddel
http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13440

 

Hva påvirker mugg og muggsoppgifter i korn?
http://www.forskning.no/artikler/2012/juni/325362

 

Herbicide Tolerance and GM Crops - Why the world should be ready to Round Up glyphosate.
http://www.gmfreeze.org/publications/briefings/114/

Annonsører

Samarbeidspartnere