Glyfosatbaserte sprøytemiddel kan bli forbudt

07.06.2016
Bruk av ugressmiddelet glyfosat har lenge vært en svært vanskelig sak i EU. Det begynner å haste, for tillatelsen til bruk går ut 30. juni. I går ble forslag om å forlenge nåværende godkjenning i 18 måneder stoppet i en komite nedsatt av EU-kommisjonen. – Dette er oppsiktsvekkende, og viser at sentrale EU-land nå tar risikoen for skadelige virkninger på helse og miljø på alvor, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge.

Glyfosat brukes til ugrasbekjempelse verden rundt, i ulike sprøytemidler. Glyfosatbaserte ugrasmidler, som f.eks. Monsantos Roundup, er de mest solgte sprøytemidlene i verden. Slik er det også i Norge, hvor vi opplever en sterk økning i bruken av middelet. Glyfosat blir brukt i jordbruk, skogbruk, parker, offentlige områder og i privathager.

Sannsynligvis kreftfremkallende
Glyfosat er karakterisert som "sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker" av WHOs kreftforskningsinstitutt IARC. Middelet ble patentert av det amerikanske agrokjemiselskapet Monsanto på 1970-tallet. Patentet utløp i 1991 utenfor USA, og i 2000 i USA, men Monsanto er fortsatt markedsleder, og har om lag halvparten av verdensproduksjonen. Salg av glyfosat utgjør inntil 1/3 av selskapets inntekter. Etter at glyfosatresistente genmodifiserte vekster ble introdusert i 1996 har glyfosatbruken økt nesten 15 ganger på verdensbasis.

Bruk av plantevernmidler i Norge
I følge Mattilsynets omsetningsstatistikk ble det i 2014 omsatt 825 tonn plantevernmidler målt på aktive stoff. Det er høyeste tall i perioden 2010-2014, og fordeler seg med 750 tonn til yrkesbruk og 132 til hobbybruk. Fra 2013 til 2014 har det vært en økning i omsetning av yrkespreparater og nedgang i omsetning av hobbypreparater, det motsatte av hva en har sett foregående år.

Glyfosat: Mest brukt og øker mest
Glyfosat er det suverent største sprøytemiddelet brukt i Norge, og utgjorde 300 tonn av totalen i 2014, en andel på ca. 36%. Bruken har steget med 300 prosent bare de siste 20 årene. For privat bruk selges glyfosat i form av Roundup eller under andre handelsnavn. Middelet presenteres som et praktisk og ufarlig hjelpemiddel mot ugras rundt huset og i hager. Det er lett tilgjengelig hos store hagesenter og utsalg som f.eks. Plantasjen, Hageland og Felleskjøpet.

Store EU-land blokkerer fortsatt bruk av glyfosat
Uenigheten om glyfosat i EU har sin bakgrunn i at middelet brukes i så stort omfang og at det i mange sammenhenger anses som vanskelig å finne gode alternativer. Betydningen av saken illustreres godt med at et forbud i EU av flere analytikere vurderes som en mulig tunge på vektskåla for om Storbritannia går ut av EU. I avstemningen i ekspertpanelet i EU-kommisjonen i går blokkerte store land som Tyskland, Frankrike, Italia og Østerrike forslaget om å forlenge tillatelsen ved å stemme avholdende. Årsaken er den store usikkerheten om helse- og miljørisikoen knyttet til glyfosat.

Henstilling om å fase ut glyfosat i Norge
Oikos - Økologisk Norge inviterer nå organisasjonene i landbruket og miljøbevegelsen med på et felles brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale. I brevet henstilles det om å fase ut bruken av glyfosat i Norge. Brevet inneholder forslag til en plan for slik utfasing og vil bli overlevert senere denne måneden.

Når EU vakler, er det på tide å ta saken på alvor også her i Norge. - Vi har full anledning til å innføre restriksjoner på bruken av glyfosat under EØS-avtalen. Etter all dokumentasjon som er framkommet om faren som glyfosat representerer for mennesker, dyr og miljø, mener vi det er uforsvarlig å ikke treffe tiltak for å begrense bruken umiddelbart og å fase glyfosat helt ut så raskt det er mulig, uttaler daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen.

Les om saken i Nationen her
Tekst: Jens Petter Homleid
Tegning: luciferhousinc.blogspot.com


Annonsører

Samarbeidspartnere