Glyfosatforbud i Nederland

15.12.2014
Som det tredje landet i verden har Nederland vedtatt et forbud mot glyfosat til privat bruk. Resultater fra uavhengig forskning og betydelig folkelig motstand mot ugrasmiddelet var tilstrekkelig til å overbevise landets folkevalgte om at landet er tjent med et forbud.

Fra før har Mexico og Russland nedlagt forbud mot bruk av glyfosat. Nå har det nederlandske parlamentet bestemt at glyfosat skal forbys for privat bruk. Glyfosat er verdens mest brukte ugrasmiddel, mest kjent under merkenavnet Roundup fra det multinasjonale agrokjemiselskapet Monsanto. Glyfosat knyttes til kreft, redusert fruktbarhet, misdannelser hos fostre, skader på nervebaner og leverskader.

- Dette er et viktig signal fra Nederland, og det kan forhåpentligvis få flere til å våkne, mener Jon Magne Holten, seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge.

Forbudet gjelder i første omgang kun for privat bruk, ikke for landbruket.

– Her ser man en av ulempene ved EU. EU har et regelverk som i første rekke er ment å skulle forhindre fordeler eller ulemper for et fritt marked. Det innebærer at det enkelte medlemsland ikke kan totalforby et sprøytemiddel som tillates brukt i landbruket andre steder i unionen. Det ville påvirke landbruksmarkedet, og dermed bryte med grunnleggende prinsipper i unionen. Derfor skal det ekstremt mye til å forby glyfosat eller andre helseskadelig sprøytegifter i EU og EØS, sier Holten. – Dermed er det kun privatmarkedet nasjonale politikerne kan påvirke. Dette til tross for at landbruket står for det aller meste av forbruket.

I Frankrike ble det i januar i år vedtatt forbud mot sprøyting på offentlige arealer med virkning fra 2020. Fra 2022 er det også forbudt i private hager.

Hva med Norge?

4,4 tonn virksomt stoff av glyfosat ble solgt til bruk i privathager i Norge i 2013. Økningen i salget var på 28 prosent fra året før. Kilde: Mattilsynet

Foreløpig kjenner vi i Oikos til én norsk kommune, Eidsberg kommune i Østfold, som har vedtatt å slutte med ugrassprøyting på offentlige arealer. Randaberg kommune i Rogaland har også begrenset bruken ved å forby sprøyting på arealer der barn oppholder seg. Arbeiderpartiet fikk flertall for forslaget. Kristine Enger (AP) opplyser at alle velforeninger i kommunen skal informeres om vedtaket og at det skal settes i gang prosjekter for å finne alternativer til sprøyting.

Les mer:

>> Dutch Parliament Bans Monsanto’s RoundUp - 23. september 2014

>> Pesticide Ingredients Far More Dangerous than Reported - 14. mars 2014

>> Verdens mest solgte sprøytemiddel kan være årsak til nyresykdom - 31. juli 2014
>> Resultater fra avstemmingen i det nederlandske parlamentet.

>> Aftenposten: Giftbruken vokser som ugress.

>> Glyfosat - verdens mest solgte sprøytemiddel

>> «Gift på menyen» - Dagbladet 13. august 2014

>> Nationen ut mot glyfosat - skremmende nye funn

>> Hva skjer med glyfosat i norsk jord? Almvik m.fl. (2005)

Annonsører

Samarbeidspartnere