GMO-funn i importert dyrefôr

18.07.2011
Mattilsynet har funnet store overskridelser av ulovlig genmodifisert materiale (GMO) i maisgluten importert fra Kina, forteller Bondebladet. – Dette viser viktigheten av å ha kontroller på importert fôr selv om eksportøren stiller med riktige dokumenter, sier daglig leder, Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge. Det er en av de store fordelene med norsk matproduksjon at vi ikke aksepterer bruk av GMO-ingredienser i dyrefôr, legger han til.

Maisgluten til dyrefôr

Maisgluten er et fôrmiddel som tilsettes dyrefôr, og totalt er 1510 tonn maisgluten importert fra Kina til Norge. Importør og fôrprodusent er Felleskjøpet Rogaland og Agder, som har benyttet 24,6 tonn av dette partiet i landdyrfôr.
Felleskjøpet Rogaland og Agder foretar nå tilbaketrekking av aktuelle fôrparti hos sine grossister. De har som ledd i sin internkontroll krav til at importerte fôrmidler skal ha analysesertifikater og dokumentasjon på at de er fri for GMO. Dette aktuelle partiet har denne dokumentasjon vedlagt.

 

Kan ikke stole blindt på dokumentasjonen

Mattilsynet tar stikkprøver der de tror risikoen for å finne GMO er størst. Det blir tatt stikkprøver av risikovarer som soya, mais og ris med opprinnelse i land som dyrker genmodifisert mat.
- Mattilsynet ser svært alvorlig på at man ikke kan stole på analysesertifikater og dokumentasjon fra eksportvirksomheter. Vi vil følge opp saken videre både nasjonalt og internasjonalt, sier Eva Lillebakken, kommunikasjonsrådgiver ved Mattilsynets regionkontor for Rogaland og Agder.

 

Pålagt tilbaketrekking

Ingen fôrvarer som inneholder genmodifisert materiale er tillatt solgt i Norge. Mattilsynet har nå nedlagt forbud mot omsetning og bruk av fôr på lager og pålagt tilbaketrekking fra grossist av det fôret som inneholder maisgluten, og sperring av det resterende partiet av maisgluten.

 

Les hele saken i Bondebladet

Her er saken hos Mattilsynet

Annonsører

Samarbeidspartnere