GMO-merking vedtatt i to amerikanske stater

26.06.2013
Mat som inneholder genmodifiserte ingredienser skal merkes - det har blitt vedtatt ved lov i Conneticut og Maine, to stater i USA. Neste stat ut er Washington DC, melder Organic Consumers Association.

Connecticut og Maine skaper historie

Amerikanske stater vedtar lover om merking av GMO-mat. Det er Monsantos verste mareritt som blir virkelighet, ifølge den amerikanske forbrukerorganisasjonen Organic Consumers' Association (OCA).

De gir honnør til aktivister i Conneticut for å ha klart å få den første loven om GMO-merking vedtatt.  Connecticut-loven fikk tverrpolitisk støtte og gikk gjennom i Senatet med overveldende flertall, melder både OCA og Grist.org. Maine fulgte etter med lovvedtak 12. juni, også der med et overveldende flertall, 141- 4.

Ingen lov er perfekt

Connecticut sin GMO-lov krever at fire andre stater vedtar tilsvarende lov, og en av dem må grense til Conneticut, før deres lov settes i verk. GMO-merkingsloven som nylig ble vedtatt i Maine, har en lignende forutsetning, den krever at fem andre stater vedtar GMO-merking, før loven i Maine iversettes. Det kan være at disse forutsetningene vil kunne medføre at andre stater også vedtar GMO-merking, som for eksempel Vermont, i følge OCA. De skal ha lovforslag for GMO-merking til avstemming i januar neste år.

Men før Vermont kommer Washington State, hvor velgere skal stemme over et lovforslag den 5. november.

Nei i California - nasjonalt lovforslag tatt opp i Kongressen

I november i fjor ble det stemt over et lovforslag om GMO-merking i California, som ikke ble vedtatt. Ifølge Grist.org og OCA, gikk lovforslaget ikke gjennom, etter at Monsanto og andre selskaper hadde brukt nærmere 50 millioner dollar annonser mot GMO-merking.

Et nasjonalt lovforslag om GMO-merking ble introdusert nylig i Kongressen, men det har liten eller ingen sjanse til å bli lov, skriver Grist.org.

Økologisk  = GMO-fritt

Mesteparten av mais, soya, og sukkerroer som dyrkes i USA er genmodifisert, og de er mye brukt i bearbeidet mat, skriver Grist.org. Dette er kanskje en grunn til at de ikke har tro på at det kan bli en nasjonal lov om GMO-merking. De mener også at forbrukere som ønsker å unngå GM-mat ikke har noen god måte å gjøre det på per i dag.

Der tar de imidlertid feil, for det er mulig å velge sertifisert, økologisk mat - da er man garantert at det ikke er noen GMO-ingredienser i maten.

"Rett til å vite"

Merking er likevel viktig for mange, fordi de mener at de har rett til å vite hva maten inneholder. Det finnes derfor en "Right to know"-kampanje i USA. Motstanderene av merking mener at det kan sammenlignes med advarsel-merking av tobakk og alkohol, og at det kan virke alarmerende på forbrukere.

64 land har vedtatt GMO-merking

Ifølge Center for Food Safety, har 64 land allerede vedtatt GMO-merking, inkludert EU, Russland, Kina og Norge. Helse- og omsorgsdepartementet skriver:

"Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge".

Det har blitt gjennomført flere demonstrasjoner i Norge. Mange organisasjoner inkludert bondeorganisasjonene og flere miljøvernorganisasjoner, ønsker ikke at GMO-produkter skal godkjennes for innføring til Norge. Søknader om godkjenning av GMO-produkter har ligget hos Miljøverndepartementet i flere år.

Kilder:

Organic Consumers Association nyhetsbrev (Organic bytes)

Grist.org

Center for Food Safety

Helse- og omsorgsdepartementet

Annonsører

Samarbeidspartnere