GMO-produkter kan skade fruktbarhet

18.03.2011
Forskeren dr. Don Huber ved Purdue Universitetet i USA, har oppdaget et nytt mikro-patogen i genmodifiserte (GM) planter som kan føre til barnløshet og spontanabort hos dyr. Han er derfor bekymret for tilsvarende konsekvenser for menneskers helse. Funnet av patogenet settes i forbindelse med sprøytemidlet Roundup.
– Dette bekrefter vår antakelse om at manipulerering med gener kan skape helse- og miljøproblemer. Føre-var-prinsippet bør derfor legges til grunn ved vurdering av GMO-søknader i Norge, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge og viser til saken om GMO-potet som er til vurdering nå.

En amerikansk forsker har funnet et nytt mikro-patogen i genmodifiserte planter som er tolerante for sprøyting med Roundup, noe som tyder på å ha stor, negativ innflytelse på dyrs fruktbarhet.

 

GM-planter defineres av EU som organismer hvis gener er krysset. Den amerikanske forskeren, Dr. Don Huber, ved Purdue Universitetet, har funnet et nytt mikropatogen i GM-planter som er tolerante for sprøytemiddelet Roundup. De innledende resultatene i forskningen viser en meget skadelig virkning på dyrs fruktbarhet, og derfor er det sannsynlig at det også er skadelig for mennesker. Forskeren understreker at flere undersøkelser er nødvendige, før en kan trekke en endelig konklusjon. Likevel er resultatene allerede nå så alarmerende, at Dr. Huber oppfordrer den amerikanske landbruksministeren til ikke å godkjenne GM-planter med Roundup-toleranse. Den nye organismen finnes nemlig i langt høyere grad i Roundup Ready-planter, som soyabønner og korn.

 

GMO-potet i Norge?

I Norge har Direktoratet for Naturforvaltning sendt søknad om GMO-potet ut på høring. Poteten Modena skal egne seg til industriell framstilling av stivelse til industrielle formål. Veterinærinstituttet sier i sitt høringssvar at de ikke ser at dette produktet vil ha skadelig effekt på helse og miljø, samtidig ser de ikke at det er sannsynliggjort at fordelene er så store at det er samfunnsmessig behov for å tillate dette produktet. Oikos - Økologisk Norge vil advare mot godkjenning av GMO-potet av føre-var-hensyn. Det er også en av fordelene norsk mat har så langt, at en ikke tillater bruk av GMO- ingredienser. Å åpne for dette vil bety at norsk mat mister en av sine viktigste konkurransefortrinn, sier Reidar Andestad. Som økologiske organisasjoner i andre land kan vi garantere at vi i Oikos vil aksjonere mot produkter i Norge som inneholder GMO.

 

Se også

Dr. Don Hubers brev til USA's landbruksminister

 

Omtale av GMO-poteten Modena i Nationen

 

Annonsører

Samarbeidspartnere