God jul med Ren Mat

01.12.2016
Sauer, kyr og reinsdyr; i vinterens utgave er landskapsrydderne i fokus, og i råvareartikkelen kan du lese om Fenalår, urnorsk tradisjonsmat, som gir oss assosiasjoner til høytid og bål. Kanskje du blir inspirert til å speke selv?

Ren Mat gir deg speketips, samt mange gode oppskrifter til fest- og hverdagsmat, blant annet gjennom en ukemeny.

Fenalår kommer fra sau, og som kjent, spiser sauen gress. I Norge har vi gode forutsetninger for grasbasert husdyrproduksjon. I denne utgaven utforskes temaet nærmere og problemstillinger knyttet til det.

– Vi er et lite land langt nord, men vi kan likevel bidra globalt ved å være ressursbevisste lokalt. Det er i utmarka beitedyrene trives og gjør god nytte for seg, og det er utmark vi har mye av, sier Wanda Widerøe, redaktør i Ren Mat.

Opplevelser fra inn- og utland
Ren Mat har vært på besøk hos Turid Vange i Vik, inspirasjonsbonde i Landbrukets ØKOLØFT, som har melkekyr, og hos Atle og Bente Hovden i Vadheim. Han driver med gamalnorsk spelsau, og fortsetter driften mye takket være det lokale, økologiske slakteriet Vikja.

Redaksjonen har også reist utlands, til Danmark hvor biodynamisk jordbruk blir godt synlig i praksis, til Spania hvor okser blir det angivelig verdens beste kjøtt og til Italia der vi var vitne til anerkjennelsen Norsk Villsau fikk. Magasinet tar leseren med gjennom et variert landskap der hele dyret, ulike beitende arter og raser, er i fokus.

Fra dyr til produkter
Ren Mat er som vanlig fylt med reportasjer, intervjuer, tips og oppskrifter. En fargerik utgave med kjøtt på beina.

– I denne utgaven er det kanskje mye fokus på dyreprodukter og drøvtyggere, og det kan være kontroversielt. Vi vil derfor gjøre det klart at vi mener kjøttkonsumet i Norge må ned, og bevisstheten rundt sluttproduktene fra dyr må økes. Kjøttet vi spiser og melka vi drikker bør være basert mest mulig på lokale ressurser.

– Vi håper at vi bidrar til at folk tenker seg om en gang ekstra hver gang de skal velge et meieriprodukt, et kjøttstykke eller en garnnøste. Vi håper vi bidrar til en økologisk bevisstgjøring, også i denne utgaven, sier Widerøe.


Julegavetips
Kjenner du noen som ville ha satt pris på magasinet? Da er et medlemskap i Oikos – Økologisk Norge et fint julegavetips. Alle medlemmer får magasinet fire ganger årlig. Dersom medlemskap ikke er aktuelt, kanskje et års abonnement på Ren Mat passer bedre? Send en mail til info@oikos.no og les mer på våre nettsider, oikos.no og renmat.no.

Annonsører

Samarbeidspartnere