God økologisk drift i Trøndelag

19.06.2013
Et godt fungerende vekstskifte og selvforsyning med fôr er sentralt i driftsopplegget på det økologiske melkebruket Støre på Innherred. På gården produseres det økologisk melk, kjøtt, korn, potet, og gras og belgvekster til kyrne. Les om de to unge økobøndene på Støre.

Torbjørn Støre i økologisk byggåker på gården. Foto: Camilla Støre.

- Jeg vil lage skikkelige varer uten juks. Det er artigere og mer utfordrende. Vi er også opptatt av miljø, bærekraft og at driften baseres på lokale ressurser, sier økobonden Torbjørn Støre.


Torbjørn driver gården sammen med kona Camilla og en ansatt. Han er sjette generasjon som driver gården, som har vært i familien siden 1883. Siden 2000 har den vært drevet økologisk.

Økologi, agronomi og økonomi
I økologisk drift bruker en ikke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. For å unngå ugras og skadegjørere som sopp og skadeinsekter, er forebygging og riktig jordarbeiding sentralt i driftsopplegget. Et vekstskifte som fungerer godt er derfor helt sentralt. Derfor veksler en mellom å dyrke korn, gras, potet, gulrot og belgvekster. Belgvekster, som kløver, åkerbønner og erter, er naturens egne "nitrogen-fabrikker". Fôret til kyrne dyrkes på gården og de utnytter all husdyrgjødsla.

Med god kunnskap og bruk av lokale ressurser klarer de også å få dette driftsopplegget til å bli mer økonomisk lønnsomt.

Kyr på beite, Støre. Utsikt mot Trondheimsfjorden.


Høg dyrevelferd
På en økologisk gård er det også høyere krav til dyrehold og dyrevelferd. Dette mener Torbjørn og Camilla er viktig for fornøyde dyr, kvalitet på råvarene og fornøyde drivere. Melkekyrne går på beite fra mai til oktober og i tillegg luftes de jevnlig gjennom vinteren, og er mest glad i puddersnø!

Etter å ha jobbet i Forsvaret og studert ved UMB, overtok Torbjørn drifta i 2008. Når han begynte å drive gården ville han gjøre det skikkelig. De bygde derfor nytt stort lausdriftsfjøs, og økte fra 25 til 50 melkekyr, og fra 93 til 340 tonn melk.


Allsidig drift

Støre benyttes også som møteplass hvor det tilbys lokaler og servering av mat til ulike grupper og anledninger. Camilla tar i mot gjester både til kurs og møter, private selskap og annet. Det er givende å gi gjestene en ekte og positiv opplevelse i landlige omgivelser med kortreist, gjerne økologisk mat og gode råvarer i fokus.

I dag er det faren Jostein som driver undervisningsopplegget "Gården som pedagogisk ressurs" som er et Inn på tunet-tilbud for barn i kommunen. Dette ønsker Torbjørn og Camilla å videreføre når Jostein blir pensjonist om ett år.

Tilsammen utgjør dette en helhet på gården som går hand i hand med gardsdrifta.

Vertskap på Støre gård. Camillla Støre.

TALL OG FAKTA

Torbjørn (34) og Camilla Støre (33). Støre Gård i Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

Dyr
50 melkekyr.
340 tonn melkpr år.
Kalver til rekruttering.
Oksekalver selges til okseprodusenter gjennom Nortura.

Kjøttproduksjon
Ca 10 tonn pr år.

Areal
800 dekar (300 dekar korn, bygg, hvete, havre, erter og åkerbønner, 300 dekar gras/kløver, 200 dekar beite).

Omsetning
3,2 millioner kroner.

Marked
Melken selges som Tine økologisk melk og ost.

Kilde: Arvesølvet, LMD.

Lenker:
>> Støre gård i Landbruks- og matdepartementets nye bok "Arvesølvet"
>> Støre gårds hjemmeside
>> Støre gård på Facebook

Annonsører

Samarbeidspartnere