Gode matråd stoppet av EU - hva med Norge?

04.09.2009
Det er ikke bare bare å presentere gode miljøvennlige måter å leve på, som å spise økologisk mat, mindre kjøtt og mer grovt korn. Å anbefale forbrukeren slike matvaner, slik svenske Livsmedelverket ville, kan bryte med frivareflyt-prinsippet, mener EU! - Norge er vel her bedre enn hva EU tillater, spør Reidar Andestad i Oikos.

Ikke lov å anbefale færre kjøttmiddager i EU og i Norge?

Friflytprinsippet i EU stopper miljøråd!

Råd om sunn og klimavennlig mat strider med prinsippet om fri flyt av varer, mener EU-kommisjonen.

 

Spis mindre kjøtt, og forsøk å bytte ut et par kjøttretter med vegetariske alternativer hver uke. Velg gjerne mat produsert i nærområdet, helst fra dyr som har beitet i utmark. Se etter økologiske alternativer. Velg fisk som kommer fra stabile bestander og som er produsert på miljøvennlig måte. Dette er blant rådene det svenske Livsmedelverket har utarbeidet, ut fra mål om å bidra til med klimabevissthet når folk handler mat, om et rikt kulturlandskap og et giftfritt nærmiljø, skriver Klassekampen med kilde i Miljøaktuelt.

Da retningslinjene ble sendt til EU for godkjenning, fikk de imidlertid tommelen ned.

Økoagurker hos Bjarne Myrhaug (Oikos bilde)

 

 

Ingen EU-land har tidligere kommet med kostholdsråd

EU-kommisjonen mener at rådene kan stride mot prinsippet om fri flyt av varer, og har derfor pålagt Livsmedelverket å vente med å publisere sine råd.

Ettersom ingen andre EU-land tidligere har kommet med offisielle kostholdsråd, finnes det ikke presedens fra tidligere saker, ifølge Miljöaktuelt.

 

Kommisjonen mener imidlertid at man kan sammenlikne rådene med kampanjer som har vært ført i EU-land tidligere, der målet har vært å oppmuntre forbrukerne til å kjøpe «hjemmeprodusert». Disse kampanjene er ikke forenlige med EUs regler, er det slått fast.

- Ettersom det ikke er noen erfaring med hvordan miljøhensyn skal veies opp mot handelshindrende effekter, er det ikke helt uventet at Kommisjonen gir uttrykk for et slikt syn, sier direktør Inger Andersson i Livsmedelverket i en pressemelding.

 

 

Salat på Oikos Urtesamling i Aurland på SJHS

 

Alle EU-land skal nå drøfte matrådene!

Nå skal rådene om klimavennlig og sunn kost gjennomgås på ny. Alle medlemslandene i EU skal gå gjennom forslagene, og det skal vurderes om de utgjør handelshindringer. Gjør de det, må Kommisjonen ta stilling til om handelshindringen står i en rimelig proporsjon til miljøgevinsten.

Livsmedelsverket håper at resultatet av prosessen blir at andre land heller lar seg inspirere til å komme med liknende råd til sine innbyggere enn at de stikker kjepper i hjulene.

 

- Forbrukere ta viktige miljøvalg i butikken, og trenger et skikkelig beslutningsgrunnlag, sier Inger Andersson.

Livsmedelsverket peker på at omtrent 25 prosent av svenske forbrukeres klimagassutslipp kommer fra produksjonen av mat.

 

Her er saken hos Klassekampen hvor vi har hentet informasjonen fra.

 

Her er link til artikklene i svenske MiljøAktuelt.

 

Det norske Mattilsynet, Folkehelseinsituttet eller matmyndigheter har dessverre ikke gått ut med den informasjonen som Sverige har blitt stoppet med, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos (Oikos bilde)

Dumme EU og smarte Norge?

Leser vi Landbruks- og Matdepartementets klimamelding finner vi vel de tingene som svenskene nå ikke får lov å si?  Nei, det er ikke så enkelt.  Her står det ikke noe at det er klimasmart å spise mindre kjøtt, dette selvom få klimaeksperter i Norge vil være uenig i det. 

 

Mattilsynet og Folkehelsinstiuttet gir vel ut klar informasjon til forbrukerne om å velge økologisk mat for å bl.a. bidra til reduksjon av bruk av kjemiske sprøytemidddel og bruk av kjemiske tilsettingsstoffer i matvarer?  Nei, vi har dessverre ikke lagt merket til noen slik informasjon, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.  Det er innenforlandet Sverige, som her går foran og muligens får med seg hele EU og muligens etter det Norge!

Annonsører

Samarbeidspartnere