Gode tider for økologisk potet

22.02.2016
Forbrukerne etterspør nå betydelig mer økologisk potet enn det som blir produsert. Prisen til produsent har hittil i år vært nesten tre ganger så høy som prisen for ordinære matpoteter. Det er god butikk for økoprodusentene.

Thor Ludvig Løken fra Stange dyrker 60 dekar økologisk potet av sorten Solist. Det er god butikk, kan den erfarne potetbonden fortelle til Bondebladet. Produsentprisen for økologisk matpotet har hittil i år ligget rundt 11,50 pr kg, mens ordinære poteter betales med i underkant av 4,50.

God pris veier opp
Med dagens produksjon av økologisk matpotet er etterspørselen større enn tilbudet, både i Norge og Europa. Arealet med økologisk dyrket potet i Norge er nå under halvparten av hva det var i toppåret 2009, mens etterspørselen har økt. Dermed blir prisen tilsvarende høyere.
– Fordelen med økoproduksjon er den gode økonomien, sier Løken til Bondebladet. Vi klarer å ta ut høyere priser, og det veier opp for lavere avlinger og høy utsorteringsgrad.

Ønsker egen øko-sort
Men det er også utfordringer som er knyttet til produksjonen av økologisk potet.
– Med de sortene vi har i dag er dyrking av økopotet risikosport, sier Løken. Han ønsker seg ny sorter som er mer motstandsdyktige mot tørråte og peker på to agronomiske tiltak som er viktige for å redusere risikoen for denne soppsykdommen: Lysgroing for å korte vekstsesongen og hypping for å gi godt jorddekke som beskyttelse mot tørråtesporene. Mest av alt ønsker han seg en egen økopotet-sort. – Det vil også være bra med tanke på markedsføringen, uttaler han til Bondebladet.

Vil motivere til satsing
Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen, viser i følge Bondebladet til at de i årene fra 2012 til 2015 har doblet produksjonen av økologisk potet, fra 116 til 230 tonn. Bare det siste året økte produksjonen med elleve prosent. I tillegg til potet, er det kulturer som gulrot, løk, kålrot og noen veksthuskulturer som agurk, urter og salat, som Gartnerhallen satser på å kunne levere økologisk.
– Dette er kulturer vi er gode på, sier Gladheim til Bondebladet. – Vi vil bygge ut det økologiske varespekteret etter hvert som vi får mer kunnskap og vil motivere medlemmene våre til økt satsing på økologisk produksjon.


Tekst: Jens Petter Homleid/Marit G. Wright
Foto: SLF

Annonsører

Samarbeidspartnere