Godkjenner Miljøverndepartementet giftig GMO mais?

23.01.2010
Det er spenning om GMO-maisen NK 603 vil bli tillatt i Norge, saken har ligget lenge i Miljøverndepartementet til avgjørelse. Genmodifisering gjør maissorten NK603 motstandsdyktig mot sprøytemiddelet glysofat, men det fører også til at rester av sprøytemiddelet blir i maisen.

Helseskadelig

En undersøkelse fra Forsknings- og informasjonskomiteen for genteknologi (Criigen) og forskermiljøer ved universitetene i Rouen og Caen i Frankrike, konkluderer med at dette kan gi skader på hjerte, nyrer, lever, milt og binyrer hos pattedyr.

 

Godkjent i EU

NK603 er godkjent til brukt i EU. I Norge har Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefalt at maissorten blir tillatt, etter et samarbeid mellom Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning. Mattilsynet benyttet Vitenskapskomiteen for mattrygghet til å utrede den helsemessige risikoen. Saken er nå under vurdering hos Miljøverndepartementet i Norge.

 

Faginstanser må vurdere sine innstillinger på nytt

Ut fra informasjonen om at GMO-maisen NK 603 har med seg glysofatgift til forbrukerne, må Vitenskapskomiteen for mat sammen med Mattilsynet gjøre en ny vurdering av farene ved denne maisen.  I oppslaget i Nationen kommer det fram at Vitenskapskomiteen for matsikkerhet til nå ikke har hatt kjennskap til denne analysen, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos. Oikos forventer nå at de gir et nytt råd til Miljøverndepartementet i denne saken. Så langt foreligger det ingen godkjenning av GMO-produkter til Norge, et ja fra Miljøverndepartementet i denne saken vil derfor skape en ny situasjon som vi advarer mot konsekvensene av.

 

Les mer om saken i Nationen her.

 

 Hva sier Miljøverndepartementet?

 

- Vedtaket er klart når det er klart, er svaret kommunikasjonsrådgjevar Gard Nybro-Nielsen gjev Nationen på spørsmålet om når departementet vil ta ei avgjerd.

- Saka er svært vanskeleg. Det er mange som meiner noko om dette, og vi må vere sikre på at avgjerda vert riktig, seier ho.

 

Her kan du lese hele rapporten

Gennytt forteller at hele rapporten, A Comparison of the Effects of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health, ligg her:

http://www.biolsci.org/v05p0706.htm

Annonsører

Samarbeidspartnere