Gravide og ammende kvinner anbefales å spise økologisk

26.02.2014
– Vi har funnet sterk dokumentasjon for at vanlige kjemikalier kan skade neste generasjons hjernefunksjoner, sier miljømedisinsk forsker. – Vi anbefaler gravide og ammende kvinner å velge økologisk mat, sier Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge.

– Vi må gjøre noe for å beskytte den neste generasjons hjerner, sier professor dr.med. i miljømedisin Philippe Grandjean ved Harvard School of Public Health i Boston til USA Today. Grandjean er også professor og forsker i miljømedisin ved Syddansk Universitet.

Slår alarm, igjen
Barns hjerneutvikling er mer utsatt for skadelige kjemiske stoffer, enn det man tidligere har visst. I en vitenskapelig artikkel som professor Grandjean og kollegaen professor og barnelege Philip Landrigan nylig har publisert i fagtidsskriftet Lancet Neurology, utvides listen over vanlig brukte kjemikalier som kan skade hjerneutviklingen hos fostre og små barn. De slår nå alarm igjen, som de også gjorde for åtte år siden.

Det vi vet
– Nevrologiske funksjonshemninger, inkludert autisme, ADHD, dysleksi, og andre kognitive svekkelser, påvirker millioner av barn over hele verden, og noen diagnoser synes å være økende i frekvens, skriver forskerne i sammendraget av artikkelen. – Industrielle kjemikalier som skader utviklingen av hjernen er blant de kjente årsakene til denne økningen i forekomsten.

I 2006 publiserte de en systematisk gjennomgang der fem industrikjemikalier ble identifisert som skadelige for barns hjerneutvikling. Siden da har epidemiologiske studier dokumentert seks nye stoffer med tilsvarende effekt, deriblant flere sprøytemidler som fortsatt er i bruk.

– Hjernen er mest følsom før fødselen, siden det er da nerveceller blir dannet og skal utvikles i riktig antall på riktig sted. Dette foregår i slutten av graviditeten og i første leveår. Fostre og diebarn blir utsatt for de stoffene moren får i seg, og deres hjerner tåler langt mindre mengder, sier Grandjean i følge okologi.dk.

Mye er sprøytemidler
– Det nye nå er at forskerne har utvidet listen til stoffer det ikke har vært like stor oppmerksomhet rundt. Blant annet framhever de sprøytemiddelrester i frukt og grønt som særlig problematisk, sier Regine Andersen i Oikos - Økologisk Norge. – Derfor mener vi det er best for gravide og ammende kvinner å velge økologisk mat, sier Andersen.

90 av 201 stoffer som er kjent for å kunne skade hjernen hos voksne, er sprøytemidler som brukes i matproduksjon verden over, sier professor Grandjean i et foredrag som du kan se på Youtube.

De senere årene har det norske Mattilsynet påvist at omtrent halvparten av importert, konvensjonelt dyrket frukt og grønt, inneholder påvisbare rester av sprøytemidler. Selv om grenseverdiene for en rekke reststoffer er økt de senere årene, påvises stadig overskridelser av grenseverdiene.

Entydig: Økologisk er best
– Det som også er nytt nå, er at resultatene er så entydige, påpeker Regine Andersen i Oikos. – Det er to framtredende og erfarne forskere innen miljømedisin og barnehelse, som nå på grunnlag av nye forskningsfunn, anbefaler at gravide bør spise økologisk. Dette bør tas alvorlig, mener Andersen.

Miljømyndighetene i Danmark tar forskningsfunnene svært alvorlig, og vil i følge miljøminister Kirsten Brosbøl bruke dem i kommende EU-drøftinger om hvordan helsefare skal bedømmes, skriver DR Nyheter i en omtale av forskningsresultatene.

Dette gir viktige signaler til norske myndigheter, mener Regine Andersen. Det er på tide at våre helsemyndigheter nå gir klare anbefalinger til gravide og ammende kvinner på dette området, mener hun.

Det vi ikke vet
Dette er andre gang de to legene slår alarm. Første gang var en artikkel i samme tidsskrift i 2006. Denne nye studien viser at svært mange kjemikalier har skadelig effekt på hjernen hos fostre og små barn. Nye kjemikalier testes ikke for nevrotoksisitet.

– Problemet er at vi rett og slett ikke vet effekten av over 99 prosent av kjemikalier på markedet, sa de begge i separate telefonintervjuer, i følge USA Today.   – Følgen er at mange nevrotoksiske kjemikalier forblir uoppdaget, skriver de i artikkelen i Lancet Neurology. Det kreves grundig vitenskapelig dokumentasjon av helserisiko før et stoff blir forbudt.

Global strategi
For å kontrollere en potensiell pandemi av utviklings-nevrotoksisitet, foreslår Grandjean og  Landrigan nå en global forebyggende strategi.

– Kjemikalier i eksisterende bruk og alle nye kjemikalier må testes for utviklings-nevrotoksisitet, mener de.

Ved å se tilbake i historien ser vi et mønster av feiltakelser – det tok 50 år før man forsto at kvikksølv i maten var giftig, og at det samme gjaldt bly i bensinen. I mellomtiden blir generasjoner av barn utsatt for de skadelige kjemikaliene.
– Er vi sikre nok på at dette er noe vi ikke trenger å gjøre noe med? spurte Grandjean i foredraget.

Annonsører

Samarbeidspartnere