Håndbok for gladere økogriser

26.10.2015
En nylig utgitt håndbok gir gode råd til økobønder og andre, om hvordan de kan forbedre dyrevelferden for griser.

Økologiske griser får være ute, rote i jorda og oppføre seg slik det er naturlig for griser å leve. Men økologiske griser kan også få det enda bedre. En nylig utgitt håndbok gir praktiske råd for alle som skal ha med griser å gjøre.

Små og store
Smågris, slaktegris og purker (grisemødre), alle kan få helseproblemer. Den nye håndboka inneholder lettfattelige sjekklister der du kan finne årsakene til sykdommer og atferdsforstyrrelser og få forslag til hvordan du kan løse problemene.

Fibl.org Håndbok for bedre dyrevelferd for gris

Basert på praksis
Boka er et resultat av et stort felles europeisk forskningsprosjekt med navnet ProPig. Den er basert på praktiske erfaringer fra hele 74 bønder med svinehold i en rekke land i Europa.

Laminert og på nett
Grisehelseboka er utgitt av forskningsinstituttet FiBL. Den foreligger på engelsk, tysk, fransk og tsjekkisk og kan kjøpes ferdigtrykt og laminert for hundre kroner via nettbutikk.
Samme sted kan den også lastes ned helt gratis som pdf-dokument.

Du finner boka for kjøp eller nedlasting HER

Tekst: Marit G. Wright
Foto: Virgenes Andelsgård

Annonsører

Samarbeidspartnere