Håp for økologisk på Rønvikjordene i Bodø

07.04.2009
-Oikos er meget glad for arbeidet LMD nå gjør for å få en økologisk melkeproduksjon på Rønvikjordene i Bodø. Det vil bli det største økologiske bruket i Nordland. Dette har Oikos lokalt jobbet mye med over tid sammen med en rekke andre lokale organisasjoner, sier Reidar Andestad i Oikos.Nå håper vi at en kan få en positiv avklaring med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Slik presenterer LMD's hjemmeside saken:

Jordvern: Økologisk på Rønvikjordene i Bodø

Jordvern: En plangruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet, foreslår å etablere et økologisk melkeproduksjonsbruk og landbruksrelaterte aktiviteter på Rønvikjordene i Bodø.  - Dette er svært god landbruksjord som er viktig å beholde, sier statssekretær Ola T. Heggem.

Statsekretær Ola Heggem på Landsmøtet til Oikos i mars 09.

Gruppa som har vært ledet av landbruksdirektør Hanne Østerdal, foreslår at det etableres et økologisk melkeproduksjonsbruk med 36 årskyr og at ny driftsbygning settes opp på Vågønes. Dette forutsetter at arealer både ved Vågønes og Bodin gård brukes til fôrproduksjon.

 

 

I tillegg ønsker gruppa at det fortsatt skal drives forsknings- og utviklingsaktivitet på Vågønes i regi av Bioforsk og Graminor, og at det arbeides for å etablere en mat- og naturbasert inkubator der. Til sammen vil dette legge til rette for at gården og aktivitetene kan utgjøre et fyrtårn for økologisk drift og dermed et viktig bidrag til å nå de politiske målsettingene om økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Nordland, og dermed også totalt i Norge. 

 

Resten av informasjonen hos LMD finner du ved å trykke på ordet lenke under:

Lenke

Egen aksonsgruppe

Den lokale aksjonsgruppen for vern av Rdnvikjordene har følgende link:

http://ronvikjordene.no/

Annonsører

Samarbeidspartnere