Hadeland - Tester økokornkampanjen

22.01.2009
Om lag 35 kornprodusenter fra kommunene på Hadeland var møtt opp på rådhuset på Gran for informasjon om den nye tilskuddspakken for økologisk kornproduksjon. Bare tre hadde drevet med økologisk produksjon tidligere. Flere er positive til det økonomiske grunnlaget som nå er gitt for økokorn.

 

Stor interesse for økokornkampanjen

Fagmøtet om økologisk kornproduksjon ble arrangert 21. januar. 

- Flott at så mange møtte opp og var interessert i informasjon selv om nesten ingen hadde egen erfaring med økologisk drift, sier Reidar Andestad, i Oikos, som var en av innlederne.  

Bare noen få prosent av jordbruksarealet i Gran og Lunner er lagt om til økologisk. I Jevnaker er tallene langt høyere.

 

Et problem som ble tatt opp for de som både hadde korn og husdyr var fellesbeite om sommeren. 

- Det er ofte krevende å få flere naboer med på å legge om fellesbeitet til økologisk, dermed blir omlegginga vanskelig for husdyrholdet. Tiltak rundt økologisering av fellesbeite bør drøftes i forkant av årets jordbruksforhandlinger, sier Reidar Andestad.

 

-Det var nyttig å møte så mange produsenter og se deres reaksjon på kornkanpanjen som er et økonomisk løft for de som legger om fremover. Det går et tog nå som gjør det mulig for mange å prøve ut en økologisk driftsform og dermed kan vi få en rekke nye økokornprodusenter, sier Reidar Andestads, som vil følge med på utviklingen på Hadeland.

 

Bedre økonomi

I brosjyren for økokornkampanjen som er sendt alle kornbønder i Norge står det: "Selv med 40 prosent avlingsnedgang gir økokorn vel 300 kroner mer i dekningsbidrag enn konvensjonelt korn. Om avlingsnedgangen blir 25 prosent, øker merutbyttet til 400 kroner. Da er ikke ekstra arealtilskudd for økologisk kornproduksjon på 100 kroner per dekar tatt med."

 

Her finner du den meget informative kornkampanjebrosjyren:

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Brosjyrer_veiledere_rapporter/Okokorn_200109.pdf

 

Nord-Roa i Lunner kommune

 

Økokorn Hadeland

Hadeland-kommunene Gran, Jevnaker og Lunner  kjører et prosjekt "økokorn Hadeland"  og vil nå etablere grendagrupper for å følge opp interessen på møtet.  Her vil de drøfte den økologiske driftsmodellene mer grundig. På møtet orienterte Inger Klevstrand fra Debio om regelverk. Norsk Landbruksrådgiving orienterte om agronomiske og økonomiske forhold, og Norgesfôr om priser på økologisk korn. De opplyste at de gir økotillegg også på 2. års karenskorn. Det er en god  hjelp for de som vil legge om.

 

Økokornekspert

Økokorneksperten Johan Swärd deltok også på møtet og fortalte ivrig om gode resultat etter økologisk jordarbeiding med grønngjødsling og vekstskifte. 

 

Han mener at en kan lykkes godt med økologisk kornproduksjon med god bruk av grønngjødsel, selv om en ikke har tilgang til husdyrgjødsel. Selv har han mange års erfaring med det, og advarer mot at noen fremstiller dette som vanskelig.

 

Bilder fra hjemmesiden til Gran og Lunner kommune.

 

Info om økokornkanpanje på Agropub.no og der med link til brosjyren:

http://www.agropub.no/index.gan?id=7653&subid=0

 

Annonsører

Samarbeidspartnere