Halverte klimagassutslipp i økologisk hveteproduksjon i Østerrike

03.06.2009
Økologisk landbruk må bli en del av virkemiddelstrategien i klimapolitikken til EU, mener IFOAMs EU-gruppe, hvor blant annet Oikos og Debio er medlemmer.

Økologisk hveteproduksjon i Østerrike

Økologisk landbruk kan tilby løsninger for klimautfordringene innen landbruket. Et eksempel på å takle klimautfordringer er klimagassutslipp fra hveteproduksjon. I Østerrike var klimagssutslippene ca. 50 % lavere i økologisk produksjon, sammenlignet med hvete produsert konvensjonelt. Klimagassutslippene fra 1 kilo brød var 128 g CO2-ekvivalenter med økologisk hvete mot 270 g CO2-ekv. i konvensjonelt landbruk.

 

Kunsgjødselproduksjon er årsaken

Denne forskjellen skyldes bruken av kunstgjødsel i konvensjonelt landbruk. I tillegg bidrar økologisk landbruk til å øke humusinnholdet i jorda. Økologisk landbruk kan binde opp til 1,5 tonn CO2 per hektar pr år.

 

- Flere slike eksempler kan lett bli funnet, sier Thomas Dosch, visepresident i IFOAMs EU-gruppe. Han krever derfor at økologisk landbruk i større grad må bli tatt med som eksempel i arbeidet for en god klimapolitikk.

 

Klima, biologisk mangfold og vannkvalitet

Økologisk landbruk kan garantere tilstrekkelig, høy kvalitet på matforsyning og på samme tid levere en miljøvennlig produksjon som takler klimautfordringer, ivareta behovet for biologisk mangfold og bedrer vannkvaliteten. Men markedsprisen på mat fanger ikke alene opp miljøinnsatsen til bøndene, derfor må en det komme en vesentlig styrking av midler til landbruket på dette området, sier Thomas Dosch.

 

Link til IFOAM

 

Annonsører

Samarbeidspartnere