Har du fått Ren Mat som går opp i liminga?

08.12.2016
Det har dessverre tydeligvis skjedd en feil hos dem som står for trykking og ferdiggjøring av Ren Mat – vinterutgaven. Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer og abonnenter som har mottatt blad i posten de siste dagene, der sidene ligger løst og ikke er festet i margen.

Dette har vi aldri opplevd før fra vår trykkerikontakt, og slik skal bladet selvfølgelig ikke leveres. Håpet er at denne feilen ikke omfatter alt for mange eksemplarer som er sendt ut, men det kan vi ikke vite uten at dere som har mottatt ødelagte blader sender oss en mail og sier fra, info@renmat.no eller info@oikos.no

Dere som har mottatt et blad i oppløsning skal selvfølgelig uten å betale for det få tilsendt et nytt og helt blad. Vi er seriøst ulykkelige for at den fine vinterutgaven vår, som på alle måter handler om en helhetlig tilnærming til mat og råvarer, for noen skulle fremstå  på en slik stykkevis måte. Her er det noen som ikke har vært våkne nok på jobb! Tok limet slutt?

Annonsører

Samarbeidspartnere