Heder og ære til Arne Borgerås

12.12.2014
Styret i Oikos – Økologisk Norge hedret Arne Borgerås for lang og tro innsats med utgivelse av prislister for økologiske grønnsaker gjennom mange år. Arbeidet har fått lite oppmerksomhet, men har hatt stor betydning for utviklingen av økologisk grøntproduksjon i Norge.

Hva skal en kilo gulrot koste? Hvor mye skal bonden få betalt for en salat? Prisutviklingen er viktig både for produksjonen og forbruket av økologiske grønnsaker, og dermed for utviklingen av økologisk grøntproduksjon.

En pioner i prisutviklingen

For å bidra til en god prisutvikling har Oikos utgitt veiledende prislister helt siden organisasjonen startet i 2000. Før dette var det Økoprodusentane som sto for arbeidet, og veiledende prislister har vi hatt helt siden rundt 1990. Helt siden den første prislista har Arne Borgerås vært sentral i dette arbeidet. Nå går stafettpinnen videre til en ny gruppe prisentusiaster. Oikos – Økologisk Norge vil benytte anledningen til å takke for det lange og samvittighetsfulle arbeidet han har gjort i alle disse årene. På styremøtet 11. desember ble Arne Borgerås hedret behørig for innsatsen.

Godt samarbeid med økoprodusenter

I starten av arbeidet var Arne Borgerås en av telefongjengen som diskuterte økogrøntprisene sammen med Ole Martin Siem fra Sande, Trygve Sund fra Stange og Erik Rosnes fra Sande. De siste årene har han ledet arbeidet med prislista sammen med Ole Bård Rekstad fra Levanger.

En dyktig bonde

Men Arnes virke rommer langt mer enn prislistene. Hans samvittighetsfulle arbeid har økogrøntprodusentene hatt glede av gjennom mange år med ansvar for prislista. I en alder av 70 år driver han fortsatt med økologiske grønnsaker og ammekyr på gården sin i Skien. Han har i mange år kjørt rundt med egen varebil og levert økogrønnsaker til butikker i regionen. I butikken Hercules i Skien har han hatt sin egen del av grønnsakdisken, hvor han solgte økogrønnsaker lenge før andre kom på banen.

Pioner i økolandbruket

Arne var en av pionere i økolandbruket i Norge. Han har vært grønnsaksdyrker i alle år. Fram til midten av 80-tallet drev han konvensjonell grønnsaksproduksjon. Da begynte han med å kutte ut sprøytemidler. Ikke lenge etter kuttet han ut kunstgjødsel og la helt om til økologisk drift. Siden skaffet han seg ammekyr for å få gode vekstskifter og husdyrgjødsel. Arne Borgerås er kjent for å være kunnskapsrik og har utrolig gode grønnsaker. Det blir sagt at har du spist hans tomater og agurker, så har du ikke lyst til å kjøpe annet.

Innsats for utvikling av økologisk produksjon

Da FABIO ble startet i 1985, var Arne med både som styremedlem og styreleder. FABIO sto for Fagseksjon for biologisk jordbruk. Dette var på den tida da en ennå ikke hadde bestemt seg for om driftsformen skulle kalles økologisk eller biologisk. I startfasen var det ikke stuerent å drive med økologisk i forsøksringsystemet. Som en sann organisasjonsmann ønsket Arne å få økologisk inn i formaliserte former gjennom forsøksringene.

Engasjement i andre fora

Arnes engasjement har også andre organisasjoner hatt glede av. Han har sittet flere perioder i bystyret i Skien og har også sittet i fylkesstyret i Telemark Småbrukarlag, i tillegg til styret i regionlaget Oikos VeTeBu, som dekker Vestfold, Telemark og Buskerud.

En stor takk til Arne Borgerås

Styret i Oikos – Økologisk Norge vil med dette takke for det viktige og store arbeidet Arne Borgerås har gjort for Oikos og økogrøntprodusentene, så vel som -forbrukerne, og ønske ham lykke til med litt roligere pensjonistdager i Skien.

Annonsører

Samarbeidspartnere