Hederspris til Brødr Ringstad fra Rakkestad

24.05.2016
Hedersprisen for økologiske produkter i NM for Kjøttprodukter henger høyt. Vi anbefaler å smake på Bratwursten fra Brødr Ringstad. Du som bor i nærheten, kan du ta en tur innom utsalget på Kiwi i Rakkestad. De har et imponerende utvalg, både av økologiske og konvensjonelle produkter. For andre er nettbutikken et utmerket alternativ, men du finner også produktene i en rekke butikker i Østfold og Oslo.

Brødr Ringstad legger vekt på dyrevelferd og verdikjeden. Basert på verdiene kortreist, kvalitet og dyrevelferd, har de utviklet egne verdikonsepter som ”Gla'gris med krøll på halen”, ”Frittgående storfe”, ”Fjellam fra Imsdalen” og ”Frittgående kalv”. Fôret og håndteringen av dyrene er viktig for at kvaliteten på kjøttet skal bli bra, og kontakt med leverandørene er derfor tett. Det er avtalt hva dyrene skal fôres med og hvordan levekårene skal være for å sikre at dyrene har det godt, noe som bidrar til den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a. størrelse, smak og kjøttfylde.

NM i Kjøttprodukter
Kjøttbransjen har arrangert fagkonkurranse siden 1983, og den første Norgesmesteren ble kåret i 1994. NM i kjøttprodukter er åpen for alle bedrifter, og arrangeres av Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor. Oppslutningen om arrangementet er stor, priser og medaljer henger høyt og har stor betydning og verdi i markedet. Svein-Erik Eide, sjef for kommunikasjon og medlemskontakt kan fortelle at det til årets arrangement som gikk av stabelen 3. mai, var påmeldt totalt 530 produkter.

Norgesmester kåres i fem klasser; Pølser, Spekekjøtt, Spekepølse, Grill og Bacon. Det kåres også Årets produkt for 26 produkttyper. På tvers av klassene deles det ut Hederspris for Nyskapning, Økologisk og Grillproduktserie. I tillegg er det skolekonkurranse i pølser, Matmerkpris og egne grillpriser samt gull-, sølv- og bronsemedaljer. I klassen for økologiske produkter var det påmeldt 9 produkter fra Grøstad Gris, Jens Eide og Brødr Ringstad.

Økologisk hos Brødr Ringstad
Brødr Ringstad er spesialister på foredling av kjøttprodukter i flere generasjoner. Økologiske råvarer kom inn i bildet i 2008. Starten var et samarbeidsprosjekt med Selskapet for Norges Vel og NorgesGruppen. I dag kan de tilby 29 forskjellige økologiske produkter. Daglig leder Kjell Ringstad, forteller at salget gikk greit i starten, men at interessen etter hvert ble noe dalende. De siste to-tre årene har det imidlertid begynt å ta seg opp igjen, noe som stemmer god overens med de nyeste tallene fra Landbruksdirektoratet. Samlet produksjon av økologisk kjøtt i Norge fra de tre største slakteriene økte med 7,2 % i 2015, og salget av økologisk kjøtt fra de samme økte med hele 94%. Det resulterte i en økning av anvendelsesgraden med 22 prosentpoeng, opp til 49%.

Lokal leverandør
Brødr Ringstad selger økologiske produkter fra 10-12 dyr pr måned. Kjøttet kommer fra Engen gård i Eidsberg. De la om til økologisk drift for 7 år siden.  - Jeg liker en liten utfordring og litt ekstra spenning i hverdagen, så det var en kombinasjon av dette og et ønske om å skulle slippe å håndtere sprøytemidler som gjorde at vi la om til økologisk drift, sier bonden Tormod Kopperud .

Økologisk jordbruk krever at du om våren ligger litt i forkant slik at det er åkeren og enga, og ikke ugresset, som får overtaket. Belønningen er flotte kløverenger som omkranser Engen gård og som brukes som fôr til de 40 oksene som er på gården.  Dyrene kommer til gården når de er rundt 3 måneder gammel og får være på gården til de er rundt 17 måneder. Her har de fri tilgang på fôr hele tiden og kan gå inn og ut av fjøset som de selv vil.  I tillegg har gården egenprodusert korn som valses før det gis til dyra. Valsingen knuser kornet og frigjør næringsstoffene slik at dyrene får nyttigjort seg hele kornet på best mulig måte.

Pristillegg og priser
I følge Nortura betales alt økologisk kjøtt unntatt kalv med en merpris til produsent på kr 0,50 pr kg. I tillegg gis det et eget kvalitetstillegg for økologisk på kr 6,50 pr kg for kategoriene ung ku, ung okse, kastrat og kvige. Ringstad anslår at prisen til kunde på deres produkter av storfekjøtt ligger i snitt 15-20% over de konvensjonelle, mens tilsvarende for gris og småfe vil være 70-80% pga. høyere produksjonskostnader.


Brødr Rakkestad leverer produkter med en kvalitet og en historie som de og hele Rakkestad har all grunn til å være stolte av. Rakkestad avis gir uttrykk for dette, og vi kan bare slutte oss til og gratulere med Hedersprisen. Du kan sjekke ut produktene mm. på hjemmesiden.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Brødr Ringstad/Kjell Ringstad og produksjonsmedarbeider Daniel Berg

Annonsører

Samarbeidspartnere